Harmonogram zebrań w sołectwach i osiedlach

29-01-2015

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania sprawozdawczo-wyborcze więcej

Ferie w mieście 2015

26-01-2015

Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Harmonogram przyjmowania stron

09-01-2015

Harmonogram przyjmowania stron w poniedziałki przez Burmistrza Ropczyc i Zastępcę Burmistrza więcej

Informacje BIP

Zarządcy dróg w gminie Ropczyce

28-11-2014

Organizacja zarządzania drogami publicznymi na terenie Miasta i Gminy Ropczyce więcej

Zwrot podatku akcyzowego

29-01-2015

Burmistrz Ropczyc informuje, że w 2015 roku producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w... więcej

Harmonogram zebrań w sołectwach i osiedlach

29-01-2015

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania sprawozdawczo-wyborcze więcej

Konwent Wójtów i Burmistrzów

28-01-2015

27 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów z powiatu... więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

26-01-2015

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego więcej

Ferie w mieście 2015

26-01-2015

Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Uroczystości w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

23-01-2015

22 stycznia br. w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej odbyła się uroczystość nadania imienia Baśni Polskiej Szkole Podstawowej... więcej

Harmonogram wywozu odpadów z gminy Ropczyce - 2015

22-12-2014

Harmonogram wywozu odpadów z gminy Ropczyce - 2015 więcej

Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12-01-2015

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie... więcej

Katalog ulg, zniżek i bonifikat - podmioty prywatne

13-03-2014

Katalog ulg, zniżek i bonifikat - podmioty prywatne (aktualizacja: 04.12.2014 r.) więcej

Zniżki na dostawę wody i odbiór ścieków dla posiadaczy KRW 3+

15-09-2014

Informacja dot. zniżek na dostawę wody i odbiór ścieków dla posiadaczy Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ więcej
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: