Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

„Przejrzysta Gmina”

10-05-2005

 

Gmina Ropczyce przystąpiła do programu „Przejrzysta Gmina”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”.

Przystępując do akcji zobowiązaliśmy się do zrealizowania zadań, które mają służyć wdrożeniu w naszej Gminie 6 zasad:

  1. Przejrzystości,
  2. Przeciw korupcji,
  3. Partycypacji,
  4. Przewidywalności,
  5. Fachowości
  6. Rozliczalności.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest konieczność realizacji zadań obowiązkowych - obligatoryjnych. Urząd Miejski w Ropczycach przystąpił do następujących:

1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie,

2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu miejskiego,

3.1 Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy,

5.1 Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie gminy. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze,

6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje coroczny informator budżetowy pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?”

W ramach akcji istnieje również możliwość realizacji zadań dodatkowych. Po dokładnej analizie potrzeb mieszkańców, zasad organizacji urzędu i możliwości realizacyjnych dokonaliśmy wyboru 4 zadań dodatkowych, są to:

1.4 Utworzenie punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim,

5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników,

Wszystkich, którzy chcą podzielić się z nami uwagami i pomysłami mającymi na celu poprawę funkcjonowania naszego urzędu prosimy o kontakt osobisty w pok. nr 202 i nr 203 (II piętro urzędu), telefoniczny pod numerem: 2210-553, 2210-569 lub e-mail: .

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: