Informacje BIP

Zapraszamy na polski ebazarek

06-08-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze... więcej

Wakacyjne remonty placówek oświatowych

05-08-2020

Trwają kolejne remonty placówek oświatowych miasta i gminy Ropczyce więcej

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tylko dla...

31-07-2020

W dniu 24 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o opłacie skarbowej, w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i... więcej

76. rocznica Powstania Warszawskiego

30-07-2020

Informujemy, że w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w sobotę 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

29-07-2020

Infrastruktura drogowa zawsze miała ogromne znaczenie dla samorządu Ropczyc. Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze... więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania...

30-07-2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sportu w 2020 r. więcej

Pomoc dla powodzian z miasta i gminy Kańczuga i gminy Skołyszyn

28-07-2020

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni zdecydowali o przekazaniu miastu i gminie Kańczuga (powiat przeworski)... więcej

Zapraszamy na wykład o produktach ekologicznych i tradycyjnych

23-07-2020

Wykład na temat produktów ekologicznych i tradycyjnych. Szczegóły na plakacie. więcej

Aktualności

Przyjazny Urząd - Planowanie rozwoju gminy II.

14-07-2005

Prace nad dokumentem rozpoczęły się w marcu 2004r. Całością prac związanych z przygotowaniem projektu dokumentu zajmował się zespół projektowy. Etapy przygotowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to:

  1. Analiza stanu zaawansowania wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę,
  2. Określenie realnego horyzontu czasowego ich zakończenia,
  3. Zbadanie możliwości finansowych Gminy w kolejnych latach planowania,
  4. Zestawienie potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych podczas zebrań wiejskich i osiedlowych,
  5. Analiza zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez Referaty Urzędu i jednostki zależne,
  6. Określenie porządku ich realizacji z uwagi na czas realizacji, zakres finansowy zadania, poziom planowanego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
  7. Konsultacje z Radą Miejską w Ropczycach

Ostatecznie „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Ropczyce 2004-2008” został przyjęty uchwałą nr XIX/196/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 czerwca 2004r. Znalazło się na nim do chwili obecnej 112 zadań z różnych dziedzin życia Gminy.

Fragment dokumentu źródłowego:

 

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Realizator

Termin rozpoczęcia i zakończenia

Wartość zadania [tys. zł.]

Poziom współfinansowania

Planowane nakłady finansowe gminy [tys. zł.]

2004

2005

2006

2007

2008

1

Budowa Domu Kultury w Ropczycach.

RRG

1995 2004

2 144,00

MK - 400,0

400,00

 

 

 

 

2

Budowa drogi zbiorczej w celu połączenia strefy przemysłowej z drogą E40 po stronie północnej.

RRG

2002 2005

12 000,00

9600,0 Phare SSG 80% 2400,0 UM - 20%

355,00

1 000,00

1 050,00

 

 

3

Budowa hali widowiskowo- sportowej w Ropczycach.

RRG

2004 2005

3 482,00

1/3 tj. 1166,5 UM

500,00

366,50

 

 

 

4

Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Łączki Kucharskie

RRG

2005 2007

1 000,00

UM - projekt PZMiUW - budowa

20,00

 

 

 

 

5

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubzina i Brzezówka - etap II

RRG

2004 2006

4 400,00

3119,89,0 UE 415,98 Budżet Państwa 864,13 UM

60,00

450,00

354,13

 

 

6

Budowa kanalizacji osiedla Czekaj

RRG

2006 2006

4 500,00

3100,0 UE - 75% 1400,0 UM - 25%

 

595,00

805,00

 

 

7

Budowa kanalizacji na osiedlu Witkowice - etap I

RRG

2004 2006

6 027,00

4322,0 UE - 75% 1732,0 UM - 25%

27,00

1 190,00

515,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny, podobnie jak strategia rozwoju, jest dokumentem „żywym”, który jest modyfikowany, pozwala zgodnie z wolą Rady, a przede wszystkim z potrzebami społeczności lokalnej, na przesunięcia zadań, zmianę ich zakresu, włączenie nowych lub eliminację.

Przy ostatecznej wersji dokumentu współpracowali przedstawiciele referatów: Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rolnictwa i Spraw Wsi, Budżetu i Finansów, Centrum Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zespołu Basenów Kąpielowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

Wiesław Baranowski

UM Ropczyce

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: