Informacje BIP

Wiem, czym oddycham - zagłosuj na czujniki jakości powietrza w...

20-11-2017

Głosuj na czujniki monitorujące jakość powietrza w gminie Ropczyce więcej

Budownictwo mieszkaniowe w Ropczycach

07-12-2017

Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce, realizuje politykę mieszkaniową poprzez gminną spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego więcej

Spotkanie Burmistrza z Zarządem Aero Gearbox International

05-12-2017

5 grudnia br. burmistrz Bolesław Bujak spotkał się z nowymi Członkami Zarządu Aero Gearbox International więcej

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Małej

07-12-2017

Zgodnie z tradycją uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Małej złożyli uroczyste ślubowanie podczas Dnia Patrona więcej

Inwestycje w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ropczycach

29-11-2017

W trosce o poprawę komfortu oraz zapewnienie najwyższych standardów dostawy ciepła systemowego gminna spółka Przedsiębiorstwo... więcej

Międzyszkolne spotkanie ekologiczne

27-11-2017

Z wiatrem w żaglach i z kajakiem wypłyń w Polskę wodnym szlakiem to hasło tegorocznego Międzyszkolnego Spotkania Ekologicznego,... więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

22-11-2017

21 listopada w Polsce obchodzony jest po raz dwudziesty siódmy Dzień Pracownika Socjalnego. więcej

Nabór wniosków w ramach projektów grantowych

21-11-2017

LGD Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na... więcej

Aktualności

Takie zestawy fotowoltaiczne i...

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Ropczyce

16-11-2017

Gmina Ropczyce realizuje projekt pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce”. Projekt otrzymał łączne dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 10 000 000 zł. Jest to jedyny projekt w naszym powiecie, który uzyskał dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii.

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu miasta Dębica i gminy Ropczyce”, w części realizowanej przez naszą gminę obejmuje dostawę i montaż 159 zestawów solarnych oraz 231 zestawów fotowoltaicznych, co daje łącznie 390 instalacji w 425 gospodarstwach domowych z gminy Ropczyce. Szacowany łączny koszt brutto instalacji wynosi ok. 6,5 mln zł z czego pozyskane dofinansowanie to kwota 4,1 mln zł. Wkład własny beneficjentów wynosić będzie 30% wartości netto + VAT.

W chwili obecnej Gmina Ropczyce przystąpiła do działań mających na celu zawarcie umów użyczenia nieruchomości z mieszkańcami, którzy na etapie rekrutacji złożyli odpowiednie deklaracje udziału w projekcie. Odbyły się już dwa spotkania, na których uczestnicy projektu zapoznali się z podstawowymi informacjami i harmonogramem realizacji zadania. Początkiem roku 2018 planowany jest wybór wykonawców w formule przetargowej, a sama instalacja systemów OZE planowana jest na II i III kwartał 2018 r. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania energii OZE w gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich tj. Gminy Miasta Dębicy i Gminy Ropczyce. Realizacja zadania przyczyni się do obniżenia kosztów energii oraz do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: