Informacje BIP

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wakacji

03-07-2018

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Gnojnickie Lato

19-07-2018

22 lipca 2018 r. o godz. 16.00 na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Gnojnicy Dolnej, odbędzie się impreza plenerowa, piknik... więcej

V Ropczycki Maraton Rowerowy

16-07-2018

Szprycha - Podkarpackie Maratony Rowerowe oraz Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak” i Ropczyckie Centrum Sportu i... więcej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12-07-2018

12 lipca br. po raz pierwszy obchodzony był w naszym kraju Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

12-07-2018

Ogłoszony został konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Programu szczepień profilaktycznych... więcej

Dofinansowanie na wyposażenie WCK w Gnojnicy Dolnej

12-07-2018

Gmina Ropczyce uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na zakup sprzętu nagłaśniającego i... więcej

Remont infrastruktury drogowej w gminie Ropczyce

10-07-2018

Samorząd Ropczyc realizuje kolejne inwestycje drogowe mające na celu poprawę infrastruktury w naszej gminie. Jednym z... więcej

Konwent Wójtów i Burmistrzów

06-07-2018

6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów. więcej

Aktualności

W Ropczycach nowe rondo imieniem druha OSP Władysława Sąsiadka

27-03-2018

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku. Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę o nadaniu nazwy Rondo im. druha OSP Władysława Sąsiadka, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, NMP i Witosa. Wniosek ten wpłynął z inicjatywy Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce. Został on po pozytywnej opinii komisji przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Władysław Sąsiadek to długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, aktywny strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży oraz wieloletni radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ponadto, do Rady Miejskiej zostały skierowane 2 inne wnioski dotyczące propozycji nazwy ronda. Pierwszy wpłynął od grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o nadanie imienia Ryszarda Christoffa (byłego dyrektora LO), drugi wniosek dotyczył propozycji Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, aby rondo nosiło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W związku z tym, że Radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda, prosimy aby obecnie nie składać już kolejnych propozycji dotyczących jego nazwy oraz nie brać udziału w dotyczących tej sprawy sondażach.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Bolesław Bujak zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z obchodzonym w roku bieżącym 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Ropczyc, jak już wcześniej informował, w celu uczczenia rocznicy ma zamiar nadać nowej hali nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: