Informacje BIP

Rozpoczął się montaż kolektorów słonecznych i kotłów na pellet w...

21-09-2018

Informujemy, iż początkiem września br. firma SANITO SP Z O.O. z Warszawy rozpoczęła dostawę i montaż instalacji solarnych oraz... więcej

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste...

20-09-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu... więcej

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy...

17-09-2018

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi podmiotami na rok 2019 więcej

Pożegnanie lata w Niedźwiadzie

17-09-2018

Serdecznie zapraszamy 23 września br. na imprezę plenerową przy Domu Kultury w Niedźwiadzie więcej

Nowe parkingi, asfalty i chodniki w gminie Ropczyce

13-09-2018

W związku z zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe na terenie miasta i gminy Ropczyce, Samorząd realizuje zadania dotyczące... więcej

Dzień Sportu w Niedźwiadzie Dolnej

19-09-2018

W niedziele 9 września 2018 r. odbył się Dzień Sportu, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Niedźwiady Dolnej wraz... więcej

Narodowe Czytanie 2018

10-09-2018

8 września br. na ropczyckim Rynku odbyła się kolejna edycja akcji Narodowego Czytania zorganizowana przez Miejską i Powiatową... więcej

Aktualności

W Ropczycach nowe rondo imieniem druha OSP Władysława Sąsiadka

27-03-2018

26 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyła się 50. sesja Rady Miejskiej. Podjęte zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Ropczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, a także przyjęty został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ropczyce w 2018 roku. Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę o nadaniu nazwy Rondo im. druha OSP Władysława Sąsiadka, na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, NMP i Witosa. Wniosek ten wpłynął z inicjatywy Prezesów i Naczelników jednostek OSP z terenu gminy Ropczyce. Został on po pozytywnej opinii komisji przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Władysław Sąsiadek to długoletni pracownik Urzędu Miejskiego, aktywny strażak ochotnik, wychowawca dzieci i młodzieży oraz wieloletni radny Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. W latach 70. kierownik Służby Rolnej, od 1981-1990 r. zastępca Naczelnika Miasta i Gminy, a do 2010 roku kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Ropczycach. Był wiceprezesem Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP oraz jego Honorowym Prezesem. Nie był członkiem żadnej partii politycznej. Zabiegał o rozwój organizacyjny i wyszkolenie strażaków ochotników; w ciągu ostatnich dziesięciu lat współorganizował kilkadziesiąt kursów. Podczas powodzi koordynował akcje ratownicze prowadzone przez oddziały OSP, współdziałające z państwowymi służbami ratowniczymi.

Ponadto, do Rady Miejskiej zostały skierowane 2 inne wnioski dotyczące propozycji nazwy ronda. Pierwszy wpłynął od grupy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach o nadanie imienia Ryszarda Christoffa (byłego dyrektora LO), drugi wniosek dotyczył propozycji Stowarzyszenia Regionalnego Ziemi Ropczycko-Sędziszowskiej, aby rondo nosiło nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości. W związku z tym, że Radni przyjęli uchwałę o nazwie ronda, prosimy aby obecnie nie składać już kolejnych propozycji dotyczących jego nazwy oraz nie brać udziału w dotyczących tej sprawy sondażach.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Bolesław Bujak zdał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował o ogłoszonym przetargu na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1. W związku z obchodzonym w roku bieżącym 100-leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Samorząd Ropczyc, jak już wcześniej informował, w celu uczczenia rocznicy ma zamiar nadać nowej hali nazwę 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: