Informacje BIP

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

09-04-2018

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Zmarł prof. Wiesław Żylski

23-04-2018

Zmarł prof. dr hab. inż. Wiesław Żylski - pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej, samorządowiec, działacz sportowy,... więcej

800 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa na most w...

20-04-2018

Gmina Ropczyce otrzymała promesę w kwocie 800 tys. zł na odbudowę mostu w ciągu drogi Niedźwiada - Kolawa więcej

Rozbudowa kanalizacji poprawi stan środowiska w gminie Ropczyce

19-04-2018

Gmina Ropczyce otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru... więcej

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w...

18-04-2018

Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami więcej

Nabór wniosków w ramach projektów grantowych

17-04-2018

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów więcej

Dodatkowe pociągi zatrzymają się w Ropczycach

13-04-2018

Dzięki wielu apelom Samorządu Ropczyc do Zarządu Spółki PKP Intercity, dotyczących zmian rozkładu jazdy połączeń kolejowych na... więcej

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. więcej

Aktualności

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. Z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza powołaliśmy Ropczycką Radę Seniorów (RRS) oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce. Powołanie Rady miało na celu między innymi pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Dzięki pomocy Gminy Ropczyce, która wyremontowała, udostępnia i utrzymuje podziemia budynku Centrum Kultury im. J. Mehoffera, Seiorzy mają miejsce spotkań oraz realizują tu swoje pomysły. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą złożyć wniosek w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce, uprawniającej do ulg i zniżek, w ramach programów: Ropczyce Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, I piętro, pokój 105, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu.  Na chwilę obecną wnioski złożyło 628 mieszkańców. Szczegóły dotyczące programu oraz lista firm honorujących kartę znajdują się w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora.

W roku bieżącym osiągnięciem Samorządu Ropczyc jest pozyskanie dotacji w kwocie 25 tys. zł dla Klubu Seniora działającego w Domu Kultury w Niedźwiadzie. Fundusze przeznaczone są na prowadzenie działalności klubu oraz jego utrzymanie. W roku ubiegłym Klub został wyposażony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł. Kolejny wniosek o środki finansowe został złożony dla Klubu Seniora w Brzezówce.

Ponieważ co roku w naszej gminie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 70 r.ż. Samorząd Ropczyc przygotowuje się do wprowadzenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 70. roku życia na lata 2018-2021. Program opracowany został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Środki finansowe na jego realizację zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Ropczyce. Istnieje również możliwość pozyskania środków na realizację programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: