Informacje BIP

Zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wakacji

03-07-2018

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Gnojnickie Lato

19-07-2018

22 lipca 2018 r. o godz. 16.00 na placu przy Wiejskim Domu Kultury w Gnojnicy Dolnej, odbędzie się impreza plenerowa, piknik... więcej

V Ropczycki Maraton Rowerowy

16-07-2018

Szprycha - Podkarpackie Maratony Rowerowe oraz Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie „Składak” i Ropczyckie Centrum Sportu i... więcej

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12-07-2018

12 lipca br. po raz pierwszy obchodzony był w naszym kraju Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. więcej

Konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej

12-07-2018

Ogłoszony został konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Programu szczepień profilaktycznych... więcej

Dofinansowanie na wyposażenie WCK w Gnojnicy Dolnej

12-07-2018

Gmina Ropczyce uzyskała dofinansowanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2017-2020 na zakup sprzętu nagłaśniającego i... więcej

Remont infrastruktury drogowej w gminie Ropczyce

10-07-2018

Samorząd Ropczyc realizuje kolejne inwestycje drogowe mające na celu poprawę infrastruktury w naszej gminie. Jednym z... więcej

Konwent Wójtów i Burmistrzów

06-07-2018

6 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów. więcej

Aktualności

Kluby Seniora w gminie Ropczyce

12-04-2018

Gmina Ropczyce realizuje projekty społeczne, jednym z nich jest współpraca z Klubami Seniorów. Z inicjatywy Rady Miejskiej oraz Burmistrza powołaliśmy Ropczycką Radę Seniorów (RRS) oraz przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce. Powołanie Rady miało na celu między innymi pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz zapewnienie seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej. Dzięki pomocy Gminy Ropczyce, która wyremontowała, udostępnia i utrzymuje podziemia budynku Centrum Kultury im. J. Mehoffera, Seiorzy mają miejsce spotkań oraz realizują tu swoje pomysły. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, mogą złożyć wniosek w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora - edycja Ropczyce, uprawniającej do ulg i zniżek, w ramach programów: Ropczyce Przyjazne Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. Aby otrzymać kartę, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, w Referacie Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich, I piętro, pokój 105, wypełniony formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu.  Na chwilę obecną wnioski złożyło 628 mieszkańców. Szczegóły dotyczące programu oraz lista firm honorujących kartę znajdują się w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora.

W roku bieżącym osiągnięciem Samorządu Ropczyc jest pozyskanie dotacji w kwocie 25 tys. zł dla Klubu Seniora działającego w Domu Kultury w Niedźwiadzie. Fundusze przeznaczone są na prowadzenie działalności klubu oraz jego utrzymanie. W roku ubiegłym Klub został wyposażony dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 20 tys. zł. Kolejny wniosek o środki finansowe został złożony dla Klubu Seniora w Brzezówce.

Ponieważ co roku w naszej gminie zwiększa się liczba osób w wieku powyżej 70 r.ż. Samorząd Ropczyc przygotowuje się do wprowadzenia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 70. roku życia na lata 2018-2021. Program opracowany został przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach. Każdy mieszkaniec z grupy docelowej spełniający warunki włączenia do programu będzie mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw grypie. Środki finansowe na jego realizację zostaną w całości sfinansowane z budżetu Gminy Ropczyce. Istnieje również możliwość pozyskania środków na realizację programu z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: