Informacje BIP

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca

17-10-2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce dla szpitala w Sędziszowie Młp.

16-10-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, na wniosek Burmistrza Bolesława Bujaka, Rada podjęcha uchwałę dot. przesunięcia... więcej

Uroczysta sesja kończąca VII kadencję

16-10-2018

15 października br. odbyła się sesja kończąca VII kadencję Rady Miejskiej więcej

Obwieszczenie o obwodach głosowania.

15-10-2018

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dnia 18 września 2018 roku informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach... więcej

Parking po przebudowie już otwarty

11-10-2018

Z dniem dzisiejszym tj. 11 października otwarty został parking między ul. Krakowską, a ks. Zwierza, naprzeciwko Agencji... więcej

Oferta sklada na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku...

09-10-2018

Oferta sklada na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.) więcej

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów...

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo... więcej

70-lecie LKS Inter Gnojnica

08-10-2018

6 października br. w Gnojnicy Dolnej miał miejsce jubileusz 70-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Inter Gnojnica więcej

Aktualności

Międzynarodowy Festiwal Podkarpacka Fraza w Ropczycach

04-06-2018

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, jako jedna z dwunastu instytucji w Polsce, zdobyła grant z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, w ramach którego zorganizowała I Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Podkarpacka Fraza". Dzięki pozyskanym funduszom w wysokości 20 tys. euro, wspólnie z partnerskim miastem Stropkov na Słowacji oraz miastami Cieszyn (Czechy) i Dobromil (Ukraina) w naszym mieście mogli wystąpić soliści, zespoły oraz kapele ludowe z Podkarpacia, Zakopanego oraz zagraniczni goście ze szkół muzycznych wymienionych miast. Fundusz Wyszechradzki wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. 

Festiwal, który odbył się w dniach 29-30 maja 2018 r. w Ropczycach, był prezentacją międzynarodowego dorobku artystycznego oraz promocją młodych talentów. Miał na celu upowszechnianie literatury muzycznej Podkarpacia oraz wymianę doświadczeń artystycznych. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować swój regionalny folklor w barwnym opracowaniu wokalnym i instrumentalnym. Była to także okazja do posłuchania różnorodnych typów muzyki oraz zapoznania się z brzmieniem ciekawych, etnicznych instrumentów. W trakcie I edycji Festiwalu regionalni rzemieślnicy oferowali swoje produkty. Koncertem finałowym, który był jednym z elementów uświetnienia obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zakończył się ten wspaniały pokaz. Jego gościem specjalnym był zespół międzynarodowej sławy – DIKANDA.

Organizatorami tej imprezy artystycznej była Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, Rada Rodziców przy Szkole oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Patronat sprawował Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak, a patronat medialny nad wydarzeniem objęli: miesięcznik "Ziemia Ropczycka" oraz Radio VIA. W ramach festiwalu organizatorzy zrealizowali warsztaty, seminaria, lekcje pokazowe, integracyjne imprezy plenerowe oraz wycieczki krajoznawcze. 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach jest stosunkowo młodą placówka, doczekała się jednak grona wielu absolwentów, zasługując na renomę, którą cieszy się nie tylko w lokalnym środowisku. Ponad dwadzieścia lat pracy to nieprzerwana działalność edukacyjna, wychowawcza, a przede wszystkim artystyczna. To czas, który zaowocował wspaniałym dorobkiem i licznymi sukcesami, do których zaliczyć można właśnie Podkarpacką Frazę. 

Fot.
www.smropczyce.pl

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: