Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Poparcie listu otwartego Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie...

21-02-2019

Z uwagi na ciągle rosnące wydatki z budżetu samorządu na edukację, burmistrz Bolesław Bujak poparł stanowisko Związków Gmin... więcej

Ogłoszenie

20-02-2019

Informujemy Mieszkańców, że w piątek 1 marca od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych więcej

Zapraszamy na facebooka

19-02-2019

Informujemy, że został uruchomiony oficjalny profil miejski na facebooku pn. Miasto i Gmina Ropczyce. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Aktualności

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce

05-07-2018

Gmina Ropczyce ogłosiła przetarg na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ropczyce". Inwestycja realizowana będzie w ramach projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II" realizowanego wspólnie z gminami Żyraków i Dębica. Całkowita wartość inwestycji na terenie naszej gminy szacowana jest na ok. 20 mln zł, z czego 8,5 mln zł stanowi pozyskane przez Gminę Ropczyce dofinansowanie. 

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmuje następujące zadania: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej wraz z przyłączami i pompownią ścieków; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz przełożenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce – Granice; budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnicy Dolnej i Gnojnicy Woli.

Inwestycja, która jest jedną z największych w ostatnich latach, ma być zrealizowana do końca roku 2019. Łączna długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie ponad 54 km. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wynosi 3188.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: