Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Poparcie listu otwartego Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie...

21-02-2019

Z uwagi na ciągle rosnące wydatki z budżetu samorządu na edukację, burmistrz Bolesław Bujak poparł stanowisko Związków Gmin... więcej

Ogłoszenie

20-02-2019

Informujemy Mieszkańców, że w piątek 1 marca od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych więcej

Zapraszamy na facebooka

19-02-2019

Informujemy, że został uruchomiony oficjalny profil miejski na facebooku pn. Miasto i Gmina Ropczyce. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Aktualności

Miejsce, w którym powstanie...

Budowa nowej szkoły podstawowej na os. Witkowice

20-09-2018

Samorząd Ropczyc podjął decyzję o budowie szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną w Ropczycach na os. Witkowice. Obecny budynek Zespołu Szkół Nr 5 jest już mocno wyeksploatowany i nie spełnia nowoczesnych standardów nauczania. Nowy budynek powstanie na terenie niezabudowanym, który Gmina Ropczyce zakupi od Parafii pw. Św. Michała Archanioła. Powierzchnia nieruchomości, która położona jest przy ul. Sucharskiego, wynosi ok. 1,60 ha. Na nabywanym gruncie w planach jest postawienie budynku dydaktycznego trzykondygnacyjnego dla uczniów klas 4-8, mieszczącego 10 sal dydaktycznych, 2 sale komputerowe oraz gabinety dla dyrekcji, pedagoga szkolnego, higienistki, stomatologa, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu. W planach jest również budowa sali gimnastycznej z antresolą i boiskiem o wymiarach ok. 20-30 m z dwoma zespołami sanitarno-szatniowymi i magazynem, a także stołówki z zapleczem kuchennym oraz świetlicą dla 50 uczniów. Ponadto powstanie budynek dydaktyczny dwukondygnacyjny dla uczniów klas 1-3 mieszczący 6 sal dydaktycznych i pokój nauczycielski. Budowa tego budynku planowana jest po wykonaniu pozostałych, już w trakcie ich użytkowania. Gmina Ropczyce podpisała już umowę na projekt ww. zadań na kwotę 146 tys. zł, który zrealizowany zostanie do końca lipca 2019 r. Dzięki dużej powierzchni zakupowanego gruntu, oprócz budynków dydaktyczno-oświatowych planuje się również budowę bazy sportowo-rekreacyjnej z bieżnią lekkoatletyczną. Po wybudowaniu nowych obiektów oświatowych, obecny budynek przedszkola planuje się przekształcić w żłobek, a przedszkole zostanie przeniesione do budynku starej szkoły. 

W roku bieżącym na os. Witkowice, gmina Ropczyce wybudowała 2 odcinki chodnika przy drogach powiatowych. Pierwszy przy ul. Sucharskiego za kwotę ponad 300 tys. zł, drugi przy ul. Wyszyńskiego również za kwotę ponad 300 tys. zł. Zadania te zostały zrealizowane za Powiat Ropczycko-Sędziszowski celem przyspieszenia poprawy bezpieczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży. Jeszcze w bieżącym roku, Gmina zamierza przebudować ulicę łączącą Kolonię z drogą krajową nr 94 (na Komis). Szacowana kwota to ok. 250 tys. zł. Na ten cel Samorząd Ropczyc pozyskał dotację w wysokości 90 tys. zł.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: