Informacje BIP

Uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu dworca

17-10-2018

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu... więcej

Pomoc finansowa Gminy Ropczyce dla szpitala w Sędziszowie Młp.

16-10-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, na wniosek Burmistrza Bolesława Bujaka, Rada podjęcha uchwałę dot. przesunięcia... więcej

Uroczysta sesja kończąca VII kadencję

16-10-2018

15 października br. odbyła się sesja kończąca VII kadencję Rady Miejskiej więcej

Obwieszczenie o obwodach głosowania.

15-10-2018

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dnia 18 września 2018 roku informujące o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach... więcej

Parking po przebudowie już otwarty

11-10-2018

Z dniem dzisiejszym tj. 11 października otwarty został parking między ul. Krakowską, a ks. Zwierza, naprzeciwko Agencji... więcej

Oferta sklada na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku...

09-10-2018

Oferta sklada na podst. art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 poz.450 ze zm.) więcej

Wysokie miejsce gminy Ropczyce w XIV edycji Rankingu Samorządów...

09-10-2018

Dziennik "Rzeczpospolita" przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów na rok 2018. Gmina Ropczyce zajęła bardzo... więcej

70-lecie LKS Inter Gnojnica

08-10-2018

6 października br. w Gnojnicy Dolnej miał miejsce jubileusz 70-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Inter Gnojnica więcej

Aktualności

Święto Szkoły w Małej

05-10-2018

4 października 2018 r. Burmistrz Bolesław Bujak uczestniczył w uroczystości 25-lecia Szkoły Podstawowej im. prof. Tadeusza Sinki w Małej, połączonej z Dniem Patrona i pasowaniem na ucznia. Jubileusz rozpoczął się mszą św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza Górnego - Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce. Po zakończonej eucharystii w budynku szkoły odbyła się część oficjalna jubileuszu. Dyrektor szkoły Stanisław Strzałka podsumował dorobek 25 lat funkcjonowania placówki oraz zrealizowanych inwestycji.  Następnie Burmistrz Bolesław Bujak złożył gratulacje oraz życzenia dyrektorowi, gronu pedagogicznemu, wszystkim pracownikom placówki, rodzicom i całej społeczności uczniowskiej. Pogratulował mieszkańcom Małej wspaniałej szkoły, która jest dumą miejscowości. Jubileusz to również okazja, by podkreślić zaangażowanie świetnie przygotowanej kadry nauczycielskiej, dyrektora szkoły Stanisława Strzałki, którzy kultywują tradycję edukacji, wychowania patriotycznego dzieci. Pierwszoklasistom, którzy byli pasowani na ucznia, Burmistrz pogratulował przynależności do szkolnej rodziny. Na zakończenie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: