Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Poparcie listu otwartego Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie...

21-02-2019

Z uwagi na ciągle rosnące wydatki z budżetu samorządu na edukację, burmistrz Bolesław Bujak poparł stanowisko Związków Gmin... więcej

Ogłoszenie

20-02-2019

Informujemy Mieszkańców, że w piątek 1 marca od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych więcej

Zapraszamy na facebooka

19-02-2019

Informujemy, że został uruchomiony oficjalny profil miejski na facebooku pn. Miasto i Gmina Ropczyce. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Aktualności

Wyposażenie Wiejskiego Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej w sprzęt nagłaśniający i multimedialny

08-10-2018

21 sierpnia br. zakończyła się realizacja zadania pn. „Wyposażenie obiektów Wiejskiego Centrum Kultury w sprzęt nagłaśniający i multimedialny”. W ramach projektu zakupiono m. in. zestaw kolumn szerokopasmowych wraz z statywami, mikser cyfrowy, stagebox, ekran projekcyjny z projektorem oraz system mikrofonów bezprzewodowych. Poza zakupem sprzętu do Sali widowiskowej i świetlicy wiejskiej WCK projekt dodatkowo zakładał wykonanie w ramach pracy własnej drobnego remontu pomieszczeń. Zadanie promowane było podczas dwóch imprez tj. corocznych dożynek sołeckich oraz zorganizowanych dodatkowo warsztatów wokalnych.

Na realizację projektu Gmina Ropczyce pozyskała dofinansowanie ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Całkowity koszt realizacji zadania to 28 012,51 zł (w tym dofinansowanie – 10 000 zł). Zgłaszane do realizacji zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez mieszkańców Gnojnicy Dolnej i wprowadzone do Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gnojnica Dolna. Celem realizacji projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych w Strategii problemów związanych z niedostatecznym doposażeniem i wykończeniem obiektów Wiejskiego Centrum Kultury oraz Remizy OSP. Zakup niezbędnego wyposażenia w postaci sprzętu multimedialnego i nagłaśniającego umożliwi znaczne rozszerzenie oferty imprez, wydarzeń, zajęć szkoleniowych dedykowanych mieszkańcom sołectwa w tym głównie dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Ponadto przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu integracji i aktywności mieszkańców m. in. poprzez wzrost liczby osób biorących udział w wydarzeniach integracyjnych i kulturalnych.

Istotą Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest spojrzenie na wieś jako miejsca występowania szeregu zasobów materialnych i niematerialnych, których odpowiednie wykorzystanie może wpłynąć na dalszy rozwój miejscowości i przynieść sukces lokalnej społeczności. Jednym z głównych założeń programu jest wskazanie mieszkańcom nowych możliwości w działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: