Informacje BIP

Wakacje w mieście

24-06-2019

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

24-06-2019

22 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze więcej

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Aktualności

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat za śmieci

13-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. Pomimo zapowiadanych przez Rząd wzrostów cen energii oraz wzrostu inflacji, szósty rok z rzędu, podatki lokalne w naszej gminie nie ulegną zmianom i zostaną na tym samym poziomie. Zwiększenie kosztów stałych przełoży się na możliwości inwestycyjne gminy. Gmina wydaje te pieniądze m.in. na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, kulturę, sport, ochronę zdrowia, drogi gminne, utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne czy ochronę przeciwpożarową.

11 grudnia br. rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w roku 2019. Niestety stawka za wywóz śmieci ulegnie nieuniknionemu zwiększeniu o ok. 46%. Podwyżki spowodowane są wieloma czynnikami w tym m. in. ilością odpadów oddawanych do utylizacji. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach odnotowało w 2018 r. wzrost ilości odpadów: niesegregowanych o 20%, plastikowych o 20%, szkła o 22%, gabarytowych o 250% oraz opon o 26%. Ponadto, aż o 75% wzrosły opłaty za przetwarzanie odpadów niesegregowanych na wysypisku w Kozodrzy, do którego PUK jest zobowiązany dostarczać śmieci. Wzrosły też ceny paliw, a co za tym idzie i kosztów transportu, oraz samej pracy, a opłatę środowiskową do Marszałka podniesiono o 1/3. Warto zaznaczyć, że opłaty za energię elektryczną działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych rok do roku wzrosły o 45%. Z uwagi na te wszystkie wymienione czynniki, wzrost stawek od nowego 2019 r. jest konieczny. Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadaniem samofinansującym się tzn. pieniądze zebrane w ramach systemu mogą być przeznaczone tylko na ten cel. Jednocześnie, gmina nie może dopłacać do tego z innych podatków. 

Zwiększenie opłat dotyczy nie tylko naszej gminy, ale wszystkich samorządów, dla porównania w województwie podkarpackim: gmina Iwierzyce - wzrost o 48%, gmina Mielec wzrost o 47%, gmina Radomyśl wzrost o 59%, miasto Rzeszów wzrost o 58%, gmina Tuszów Narodowy wzrost o 74%. 

Od 1 stycznia zmieniają się również zasady segregacji odpadów. Likwidacji ulegnie worek/pojemnik pomarańczowy, odpady z nich trafią do worków/pojemników żółtych. Ponadto, wprowadzony zostanie worek/pojemnik brązowy na odpady biodegradowalne. Pozostałe zasady nie ulegną zmianom. Urząd Miejski w Ropczycach przygotował stosowne ulotki dot. segregacji odpadów, które zostaną dostarczone mieszkańcom.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: