Informacje BIP

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

615. urodziny miasta partnerskiego Stropkov

19-03-2019

17 marca br. delegacja Samorządu Ropczyc wzięła udział w uroczystości poświęconej rocznicy powstania miasta Stropkov na Słowacji. więcej

Ogłoszenie o naborze do Ropczyckiej Rady Seniorów

18-03-2019

Nabór do Ropczyckiej Rady Seniorów od 15 do 29 marca 2019 r. więcej

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w...

18-03-2019

15 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie Burmistrza Ropczyc z członkami Zarządu... więcej

Instalacja systemów energii odnawialnej

13-03-2019

7 lutego br. firma FlexiPower Group rozpoczęła montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie naszej gminy więcej

Apel Burmistrza Ropczyc do Marszałka Województwa Podkarpackiego

12-03-2019

Apel Burmistrza Ropczyc o zmianę kryteriów wyboru wniosków w programie wspierającym budowę wodociągów więcej

Projekt "Sukces jest kobietą!"

12-03-2019

Zgłoś się do projektu "Sukces jest kobietą!" i sięgnij po bezpłatne wsparcie! więcej

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców

11-03-2019

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu” więcej

Aktualności

Podatki lokalne szósty rok bez zmian. Nieunikniony wzrost opłat za śmieci

13-12-2018

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach podjęte zostały uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków lokalnych. Pomimo zapowiadanych przez Rząd wzrostów cen energii oraz wzrostu inflacji, szósty rok z rzędu, podatki lokalne w naszej gminie nie ulegną zmianom i zostaną na tym samym poziomie. Zwiększenie kosztów stałych przełoży się na możliwości inwestycyjne gminy. Gmina wydaje te pieniądze m.in. na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, kulturę, sport, ochronę zdrowia, drogi gminne, utrzymanie czystości, oświetlenie uliczne czy ochronę przeciwpożarową.

11 grudnia br. rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ropczyce w roku 2019. Niestety stawka za wywóz śmieci ulegnie nieuniknionemu zwiększeniu o ok. 46%. Podwyżki spowodowane są wieloma czynnikami w tym m. in. ilością odpadów oddawanych do utylizacji. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ropczycach odnotowało w 2018 r. wzrost ilości odpadów: niesegregowanych o 20%, plastikowych o 20%, szkła o 22%, gabarytowych o 250% oraz opon o 26%. Ponadto, aż o 75% wzrosły opłaty za przetwarzanie odpadów niesegregowanych na wysypisku w Kozodrzy, do którego PUK jest zobowiązany dostarczać śmieci. Wzrosły też ceny paliw, a co za tym idzie i kosztów transportu, oraz samej pracy, a opłatę środowiskową do Marszałka podniesiono o 1/3. Warto zaznaczyć, że opłaty za energię elektryczną działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych rok do roku wzrosły o 45%. Z uwagi na te wszystkie wymienione czynniki, wzrost stawek od nowego 2019 r. jest konieczny. Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zadaniem samofinansującym się tzn. pieniądze zebrane w ramach systemu mogą być przeznaczone tylko na ten cel. Jednocześnie, gmina nie może dopłacać do tego z innych podatków. 

Zwiększenie opłat dotyczy nie tylko naszej gminy, ale wszystkich samorządów, dla porównania w województwie podkarpackim: gmina Iwierzyce - wzrost o 48%, gmina Mielec wzrost o 47%, gmina Radomyśl wzrost o 59%, miasto Rzeszów wzrost o 58%, gmina Tuszów Narodowy wzrost o 74%. 

Od 1 stycznia zmieniają się również zasady segregacji odpadów. Likwidacji ulegnie worek/pojemnik pomarańczowy, odpady z nich trafią do worków/pojemników żółtych. Ponadto, wprowadzony zostanie worek/pojemnik brązowy na odpady biodegradowalne. Pozostałe zasady nie ulegną zmianom. Urząd Miejski w Ropczycach przygotował stosowne ulotki dot. segregacji odpadów, które zostaną dostarczone mieszkańcom.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: