Informacje BIP

Ropczyce dbają o porządek

19-07-2019

Rozpoczęto montaż stacji na psie odchody więcej

Wojewoda reaguje na prośbę Burmistrza Ropczyc

19-07-2019

Po interwencji Burmistrza Bolesława Bujaka, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart skierowała prośbę do dyrektora Zakładu Linii... więcej

Nowe oświetlenie uliczne w Lubzinie i Łączkach Kucharskich

18-07-2019

Kolejny odcinek drogi zostanie oświetlony nowymi lampami. Tym razem Samorząd Ropczyc zamontował oświetlenie uliczne na odcinku 630... więcej

Dofinansowanie na wapnowanie gleb

18-07-2019

WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej... więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

18-07-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2019 r. więcej

Wakacyjne remonty szkół i przedszkoli

17-07-2019

Ponad 350 tysięcy złotych podczas tych wakacji zostanie wydatkowanych na remonty w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Ropczyce.... więcej

Ogłoszenie

17-07-2019

Informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. (środa) Urząd Miejski w Ropczycach będzie czynny do godz. 14:45. więcej

Zmarł Tomasz Pociask

16-07-2019

Z głębokim żalem żegnamy naszego Kolegę śp. Tomasza Pociaska więcej

Aktualności

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia Dziennego

05-02-2019

Samorząd Miasta i Gminy kładzie duży nacisk na pomoc społeczną, którą w Ropczycach realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z parafiami oraz Caritas, w 2003 r. powstały w Ropczycach Warsztaty Terapii Zajęciowej. 30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarta została kolejna tego typu placówka - Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z Caritas". Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Obecny na otwarciu był Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, przedstawiciele lokalnych ośrodków pomocy, Caritas, księża, był również burmistrz Bolesław Bujak. Warsztaty te utworzono z inicjatywy ks. prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce i ks. Tadeusza Mieleszko proboszcza parafii w Witkowicach.

Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi przez WUP Rzeszów, podpisana została umowa, a na Centrum Integracji Społecznej przekazany został budynek po starej plebanii w Ropczycach na os. Witkowice. Po gruntownym remoncie, który dofinansowany został przez WFOŚiGW, budynek oddano do użytku. Centrum Integracji Społecznej (CIS) ma służyć osobom zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie znajdzie tutaj 40 osób. Placówka ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności i możliwość zdobycia praktyk zawodowych. Czas uczestnictwa w CIS to od 12 do 18 miesięcy, gdzie wsparcia udzielają pracownicy socjalni oraz psycholog, a także układany jest indywidualny program zatrudnienia. Drugi projekt realizowany pod tym samych dachem to Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastaj z Caritas", przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 18 lat. Skorzystać z niej może 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki społecznej, gdzie wszystkie zajęcia dostosowywane są do ich potrzeb. Świetlica, która zapewnia m.in. gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne oraz lekcje j. obcego, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-19. 

Podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia wyremontowanego budynku zaproszeni gości obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z nowej świetlicy, która od dwóch miesięcy działała w Domu Kultury w Witkowicach. Prezentację kolejnych etapów powstania warsztatów oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Caritas przybliżył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: