Informacje BIP

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym więcej

Sołtysi i przewodniczący osiedli wybrani

18-04-2019

17 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim burmistrz Bolesław Bujak wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Bielatowiczem... więcej

ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

18-04-2019

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie... więcej

Życzenia Wielkanocne

17-04-2019

Życzenia Wielkanocne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

I posiedzenie nowej kadencji Ropczyckiej Rady Seniorów

16-04-2019

15 kwietnia br. w "Cegle" mieszczącej się w Centrum Kultury odbyło się I posiedzenie nowej kadencji Ropczyckiej Rady Seniorów. więcej

Odbudowa mostu w ciągu drogi Niedźwiada-Kolawa

15-04-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zwrócił się z prośbą do Wojewody Podkarpackiego o poparcie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i... więcej

Ropczyce w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM"

12-04-2019

W sobotę 13 kwietnia już o 8.00 rano zapraszamy na ropczycki Rynek, gdzie w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM" rozłożone... więcej

Projekt socjalny dla rodziców „Wychowywać z pasją – edycja 2019”.

12-04-2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje projekt socjalny. więcej

Aktualności

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia Dziennego

05-02-2019

Samorząd Miasta i Gminy kładzie duży nacisk na pomoc społeczną, którą w Ropczycach realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z parafiami oraz Caritas, w 2003 r. powstały w Ropczycach Warsztaty Terapii Zajęciowej. 30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarta została kolejna tego typu placówka - Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z Caritas". Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Obecny na otwarciu był Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, przedstawiciele lokalnych ośrodków pomocy, Caritas, księża, był również burmistrz Bolesław Bujak. Warsztaty te utworzono z inicjatywy ks. prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce i ks. Tadeusza Mieleszko proboszcza parafii w Witkowicach.

Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi przez WUP Rzeszów, podpisana została umowa, a na Centrum Integracji Społecznej przekazany został budynek po starej plebanii w Ropczycach na os. Witkowice. Po gruntownym remoncie, który dofinansowany został przez WFOŚiGW, budynek oddano do użytku. Centrum Integracji Społecznej (CIS) ma służyć osobom zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie znajdzie tutaj 40 osób. Placówka ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności i możliwość zdobycia praktyk zawodowych. Czas uczestnictwa w CIS to od 12 do 18 miesięcy, gdzie wsparcia udzielają pracownicy socjalni oraz psycholog, a także układany jest indywidualny program zatrudnienia. Drugi projekt realizowany pod tym samych dachem to Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastaj z Caritas", przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 18 lat. Skorzystać z niej może 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki społecznej, gdzie wszystkie zajęcia dostosowywane są do ich potrzeb. Świetlica, która zapewnia m.in. gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne oraz lekcje j. obcego, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-19. 

Podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia wyremontowanego budynku zaproszeni gości obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z nowej świetlicy, która od dwóch miesięcy działała w Domu Kultury w Witkowicach. Prezentację kolejnych etapów powstania warsztatów oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Caritas przybliżył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: