Informacje BIP

Ferie 2019

05-02-2019

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do aktywnego korzystania z różnych zajęć podczas ferii. więcej

Poparcie listu otwartego Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie...

21-02-2019

Z uwagi na ciągle rosnące wydatki z budżetu samorządu na edukację, burmistrz Bolesław Bujak poparł stanowisko Związków Gmin... więcej

Ogłoszenie

20-02-2019

Informujemy Mieszkańców, że w piątek 1 marca od godz. 12:00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych więcej

Zapraszamy na facebooka

19-02-2019

Informujemy, że został uruchomiony oficjalny profil miejski na facebooku pn. Miasto i Gmina Ropczyce. więcej

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach programu...

19-02-2019

Od lutego br. w 10 szkołach w naszej gminie trwają bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach kolejnej edycji programu... więcej

Nadal brak dotacji do unieszkodliwiania azbestu

18-02-2019

Informujemy, że w bieżącym roku jak też w 2018, WFOŚiGW w Rzeszowie nie podjął działania nad dotowaniem wyrobów zawierających... więcej

W marcu i kwietniu wybierzemy sołtysów i przewodniczących...

13-02-2019

Burmistrz Ropczyc serdecznie zaprasza mieszkańców na wiosenne zebrania środowiskowe w sołectwach i osiedlach więcej

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej...

07-02-2019

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera w celu wspólnej realizacji projektu. więcej

Aktualności

Otwarcie Centrum Integracji Społecznej i Świetlicy Wsparcia Dziennego

05-02-2019

Samorząd Miasta i Gminy kładzie duży nacisk na pomoc społeczną, którą w Ropczycach realizuje: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dzięki dobrej współpracy samorządu gminy z parafiami oraz Caritas, w 2003 r. powstały w Ropczycach Warsztaty Terapii Zajęciowej. 30 stycznia 2019 r. na os. Witkowice otwarta została kolejna tego typu placówka - Centrum Integracji Społecznej i Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastanie z Caritas". Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Obecny na otwarciu był Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, przedstawiciele lokalnych ośrodków pomocy, Caritas, księża, był również burmistrz Bolesław Bujak. Warsztaty te utworzono z inicjatywy ks. prałata Stanisława Słowika Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce i ks. Tadeusza Mieleszko proboszcza parafii w Witkowicach.

Dzięki pozytywnie rozpatrzonemu wnioskowi przez WUP Rzeszów, podpisana została umowa, a na Centrum Integracji Społecznej przekazany został budynek po starej plebanii w Ropczycach na os. Witkowice. Po gruntownym remoncie, który dofinansowany został przez WFOŚiGW, budynek oddano do użytku. Centrum Integracji Społecznej (CIS) ma służyć osobom zagrożonym ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Wsparcie znajdzie tutaj 40 osób. Placówka ma na celu doprowadzenie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy, nabywanie nowych umiejętności i możliwość zdobycia praktyk zawodowych. Czas uczestnictwa w CIS to od 12 do 18 miesięcy, gdzie wsparcia udzielają pracownicy socjalni oraz psycholog, a także układany jest indywidualny program zatrudnienia. Drugi projekt realizowany pod tym samych dachem to Świetlica Wsparcia Dziennego "Dorastaj z Caritas", przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 18 lat. Skorzystać z niej może 30 dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia i opieki społecznej, gdzie wszystkie zajęcia dostosowywane są do ich potrzeb. Świetlica, która zapewnia m.in. gry i zabawy, zajęcia taneczne, muzyczne, kulinarne, informatyczne oraz lekcje j. obcego, czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11-19. 

Podczas uroczystego otwarcia i poświęcenia wyremontowanego budynku zaproszeni gości obejrzeli jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z nowej świetlicy, która od dwóch miesięcy działała w Domu Kultury w Witkowicach. Prezentację kolejnych etapów powstania warsztatów oraz remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Caritas przybliżył ks. proboszcz Tadeusz Mieleszko.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: