Informacje BIP

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

19-04-2019

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 5 Gmin” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym więcej

Sołtysi i przewodniczący osiedli wybrani

18-04-2019

17 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim burmistrz Bolesław Bujak wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Grzegorzem Bielatowiczem... więcej

ASF: Pomoc finansowa dla producentów świń

18-04-2019

Pomoc finansowa dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie... więcej

Życzenia Wielkanocne

17-04-2019

Życzenia Wielkanocne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

I posiedzenie nowej kadencji Ropczyckiej Rady Seniorów

16-04-2019

15 kwietnia br. w "Cegle" mieszczącej się w Centrum Kultury odbyło się I posiedzenie nowej kadencji Ropczyckiej Rady Seniorów. więcej

Odbudowa mostu w ciągu drogi Niedźwiada-Kolawa

15-04-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak zwrócił się z prośbą do Wojewody Podkarpackiego o poparcie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i... więcej

Ropczyce w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM"

12-04-2019

W sobotę 13 kwietnia już o 8.00 rano zapraszamy na ropczycki Rynek, gdzie w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM" rozłożone... więcej

Projekt socjalny dla rodziców „Wychowywać z pasją – edycja 2019”.

12-04-2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje projekt socjalny. więcej

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Ropczyckiej Rady Seniorów

18-03-2019

Na podstawie § 4 ust. 3 statutu Ropczyckiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 7 października 2016 r., poz. 3217), ogłasza się nabór do Ropczyckiej Rady Seniorów
1. Nabór prowadzony jest w terminie od 15 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
2. Członkami Ropczyckiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie gminy Ropczyce, które ukończyły 60 lat.
3. Członków do Ropczyckiej Rady Seniorów mogą zgłaszać:
a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
b) Burmistrz Ropczyc – jednego przedstawiciela,
c) Ropczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
e) kluby seniora, działające w jednostkach pomocniczych gminy Ropczyce – po dwóch przedstawicieli z każdego klubu seniora.
4. Członków do Ropczyckiej Rady Seniorów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ropczycach w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty.
5. Powołanie członków Ropczyckiej Rady Seniorów nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
6. Członkowie Ropczyckiej Rady Seniorów pełnią swe funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzeń.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: