Informacje BIP

Wakacje w mieście

24-06-2019

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze

24-06-2019

22 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze więcej

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do Ropczyckiej Rady Seniorów

18-03-2019

Na podstawie § 4 ust. 3 statutu Ropczyckiej Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/260/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Ropczyckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 7 października 2016 r., poz. 3217), ogłasza się nabór do Ropczyckiej Rady Seniorów
1. Nabór prowadzony jest w terminie od 15 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.
2. Członkami Ropczyckiej Rady Seniorów mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie gminy Ropczyce, które ukończyły 60 lat.
3. Członków do Ropczyckiej Rady Seniorów mogą zgłaszać:
a) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
b) Burmistrz Ropczyc – jednego przedstawiciela,
c) Ropczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Ropczycach – jednego przedstawiciela,
e) kluby seniora, działające w jednostkach pomocniczych gminy Ropczyce – po dwóch przedstawicieli z każdego klubu seniora.
4. Członków do Ropczyckiej Rady Seniorów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ropczycach w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem poczty.
5. Powołanie członków Ropczyckiej Rady Seniorów nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
6. Członkowie Ropczyckiej Rady Seniorów pełnią swe funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzeń.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: