Informacje BIP

Wakacje w mieście

24-06-2019

Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie zapraszają dzieci... więcej

Orły Polskiego Samorządu 2019

18-06-2019

14 czerwca br. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 Lat Wolności”. Podczas gali wyłonieni zostali Laureaci Ogólnopolskiego... więcej

Nowe parkometry w Rynku

17-06-2019

Od poniedziałku w strefie parkowania w Rynku działają dwa parkometry. Nowe urządzenia ułatwią system poboru opłat. więcej

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem

14-06-2019

Ostrzeżenie przed upałami oraz burzami z gradem z dnia 14.06.2019 więcej

W dniach 17-18 czerwca akcja odkomarzania

14-06-2019

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem plagi komarów na terenie Gminy – planowane jest przeprowadzenie odkomarzania w dniach... więcej

Kolejne dofinansowanie na wyposażenie remizy OSP w Lubzinie

13-06-2019

Gmina Ropczyce pozyskała ze środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 dofinansowanie na zakup i wyposażenie... więcej

Koniec roku szkolnego 2018/19

13-06-2019

Już za tydzień koniec roku szkolnego, dzieci i młodzież cieszą się nadchodzącymi wakacjami. więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców

13-06-2019

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Aktualności

Rada Miejska w Ropczycach o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w dorzeczu Wielopolki

08-05-2019

6 maja br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Tematem przewodnim był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. W trosce o mieszkańców, na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele właścicieli cieków wodnych rzek: Gnojnica, Malanka, Niedźwiadka i oczywiście Wielopolka mieszczących się na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na sesję udział wzięła Pani Agnieszka Duszkiewicz zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która przedstawiła stan prac związanych z realizacją zabezpieczeń w kontekście powodzi, aby ustrzec się kataklizmu, który nawiedził naszą gminę w latach 2009 i 2010. 

Sesja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skutków powodzi, którą omówił burmistrz Bolesław Bujak. Następnie Pani Agnieszka Duszkiewicz przedstawiła informację o stanie prac przygotowawczych do zabezpieczenia rzeki Wielopolki i jej dopływów. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce zaplanowano lokalizację 3 suchych zbiorników: Glinik - położony w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Malanki o poj. 2,25 mln m3, Broniszów - w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadki o poj. 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rz. Wielopolki o poj. 2,2 mln m3. Ich zadaniem będzie spłaszczenie fali powodziowej i zredukowanie przepływu powodziowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakiem zgody przez właścicieli nieruchomości na wejście w teren w zasięgu planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertów badań geotechnicznych, realizacja prac w terminach umownych może być zagrożona. Planowany termin złożenia raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie uzależniony jest od terminu przekazania od jednostki projektowej (umowny termin do lipiec 2019 r.). W chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania na terenie gminy Ropczyce zapewniona jest, tak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

W trakcie sesji radni w dyskusji i głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wznowieniu i przyspieszeniu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Uchwała przesłana została m.in. do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych parlamentarzystów i samorządowców.  

Na sesję, której tematyka dotyczyła nie tylko mieszkańców gminy Ropczyce ale również całego powiatu, zaproszeni byli parlamentarzyści reprezentujący nasz powiat czyli  Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Kazimierz Moskal. Niestety nie odnotowano ich obecności. Wśród zaproszonych gości zabrakło także radnego sejmiku wojewódzkiego Jacka Magdonia oraz włodarzy naszego powiatu czyli Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Józefa Rojka – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Stanisława Wrony, radnego i wiceprzewodniczącego tejże rady. Na ich adres Burmistrz Ropczyc przesłał uchwałę – apel Rady Miejskiej o wsparcie przyspieszenia prac projektowych. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: