Informacje BIP

Informacja o środowisku i jego ochronie - dotyczy pozwolenia na...

11-12-2019

Informacja o środowisku i jego ochronie - dotyczy pozwolenia na budowę kanalizacji w Witkowicach i Gnojnicy. więcej

Burmistrz odwiedził poszkodowanych w pożarze

10-12-2019

We wtorek, 10 grudnia Burmistrz Ropczyc odwiedził mieszkankę Brzezówki, której w ostatnich dniach pożar zniszczył jedno z... więcej

Podsumowanie projektu „Seniorzy aktywni lokalnie”.

09-12-2019

W piątek, 5 listopada Ropczycka Rada Seniorów podsumowała projekt „Seniorzy aktywni lokalnie”. więcej

Z wizytą u seniorki rodzinnej kapeli „Kurasie”

06-12-2019

W przedświątecznym czasie burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak odwiedził panią Albinę Kuraś, seniorkę rodu i założycielkę... więcej

Analiza budżetu gminy na 2020 rok

06-12-2019

W czwartek, 5 grudnia Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak wraz z kierownikami poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych... więcej

Nowa hala początkiem lutego

05-12-2019

Na początek lutego 2020 r. planowane jest oddanie do użytku nowej hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w... więcej

Rekrutacja do projektu „Podkarpacki E-Senior” zakończona

29-11-2019

Gmina Ropczyce w ramach współpracy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w okresie od 4 do 18 listopada br.... więcej

Aktualności

Rada Miejska w Ropczycach o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych w dorzeczu Wielopolki

08-05-2019

6 maja br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Tematem przewodnim był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. W trosce o mieszkańców, na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele właścicieli cieków wodnych rzek: Gnojnica, Malanka, Niedźwiadka i oczywiście Wielopolka mieszczących się na terenie miasta i gminy Ropczyce. Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na sesję udział wzięła Pani Agnieszka Duszkiewicz zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, która przedstawiła stan prac związanych z realizacją zabezpieczeń w kontekście powodzi, aby ustrzec się kataklizmu, który nawiedził naszą gminę w latach 2009 i 2010. 

Sesja rozpoczęła się prezentacją dotyczącą skutków powodzi, którą omówił burmistrz Bolesław Bujak. Następnie Pani Agnieszka Duszkiewicz przedstawiła informację o stanie prac przygotowawczych do zabezpieczenia rzeki Wielopolki i jej dopływów. Na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyce zaplanowano lokalizację 3 suchych zbiorników: Glinik - położony w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Malanki o poj. 2,25 mln m3, Broniszów - w dolinie rz. Wielopolki i po części rzeki Niedźwiadki o poj. 2,2 mln m3 oraz Rzegocin w dolinie rz. Wielopolki o poj. 2,2 mln m3. Ich zadaniem będzie spłaszczenie fali powodziowej i zredukowanie przepływu powodziowego. W chwili obecnej trwa przygotowanie i opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowania przyrodniczego oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z brakiem zgody przez właścicieli nieruchomości na wejście w teren w zasięgu planowanej inwestycji w celu wykonania odwiertów badań geotechnicznych, realizacja prac w terminach umownych może być zagrożona. Planowany termin złożenia raportu oddziaływania na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie uzależniony jest od terminu przekazania od jednostki projektowej (umowny termin do lipiec 2019 r.). W chwili obecnej w ramach bieżącego utrzymania na terenie gminy Ropczyce zapewniona jest, tak twierdzą przedstawiciele Wód Polskich, prawidłowa eksploatacja urządzeń wodnych mających wpływ na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. 

W trakcie sesji radni w dyskusji i głosowaniu jednogłośnie podjęli uchwałę o wznowieniu i przyspieszeniu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową gminy Ropczyce. Uchwała przesłana została m.in. do Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezesa Wód Polskich oraz lokalnych parlamentarzystów i samorządowców.  

Na sesję, której tematyka dotyczyła nie tylko mieszkańców gminy Ropczyce ale również całego powiatu, zaproszeni byli parlamentarzyści reprezentujący nasz powiat czyli  Senator Zdzisław Pupa oraz Poseł Kazimierz Moskal. Niestety nie odnotowano ich obecności. Wśród zaproszonych gości zabrakło także radnego sejmiku wojewódzkiego Jacka Magdonia oraz włodarzy naszego powiatu czyli Witolda Darłaka Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Józefa Rojka – przewodniczący Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oraz Stanisława Wrony, radnego i wiceprzewodniczącego tejże rady. Na ich adres Burmistrz Ropczyc przesłał uchwałę – apel Rady Miejskiej o wsparcie przyspieszenia prac projektowych. 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: