Informacje BIP

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

75. rocznica Powstania Warszawskiego

31-07-2019

Informujemy, że w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w czwartek 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Aktualności

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna poprawi stan środowiska Ropczyc

16-05-2019

Samorząd Ropczyc mając na uwadze problemy związane z ochroną środowiska naturalnego w naszej gminie realizuje poprzez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to ok. 14 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 7,8 mln zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z bieżącej działalności PUK, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wys. 3,5 mln zł, a także wsparcia finansowego z budżetu gminy w wys. 2,5 mln zł. Prace, które prowadzone są na czynnym obiekcie, zostaną ukończone w 2020 r.

Wykonawca zrealizował wszystkie główne obiekty budowlane wykonane z żelbetu. Powstał osadnik wstępny wraz z przepompownią osadu wstępnego, co pozwoli na zwiększenie efektu oczyszczania ścieków, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu oraz pompownia wody technologicznej wraz ze zbiornikiem, co pozwoli na oszczędność czystej wody wykorzystywanej w procesie oczyszczania poprzez ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym. W kolejnym etapie wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie technologiczne i urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy wykonanych obiektów, a także połączy je z funkcjonującą oczyszczalnią. Na końcowym etapie wykonany zostanie również monitoring pracy urządzeń. 
 
Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych. Budowa drugiej ścieżki zwiększa możliwości przerobów ścieków, poprawia jakość oczyszczonej wody do nowych parametrów i ułatwi w przyszłości konserwację. Urządzenia, które funkcjonują w tych warunkach pracy już 18 lat są wyeksploatowane i wymagają wymiany. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu, co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią, ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Przebudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia, Rzeszowskiej, os. Granice, os. Brzyzna oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola to niezbędne i oczekiwane od lat największe inwestycje gminy w ochronę środowiska.  Łączna wartość wszystkich zadań to ok. 40 mln zł. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie skanalizowane w 95%.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: