Informacje BIP

Komunikat

24-05-2019

W związku z ostatnią powodzią (20-22.05) i wystąpieniem strat rolniczych, Burmistrz Ropczyc zdecydował o podjęciu prac przez... więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

23-05-2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie więcej

ODWOŁANIE ALARMU POWODZIOWEGO

23-05-2019

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 8.00 odwołał alarm powodziowy wprowadzony dla miasta i gminy... więcej

ALARM POWODZIOWY

22-05-2019

W związku z pogarszającą się pogodą i ostrzeżeniami meteorologicznymi dotyczącymi intensywnych opadów deszczu wraz z burzami,... więcej

Pogotowie powodziowe - AKTUALIZACJA

22-05-2019

Informujemy, że na bieżąco działa Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Ropczycach więcej

Pogotowie powodziowe

22-05-2019

Burmistrz Ropczyc ogłosił o godzinie 21.15 (21 maja) pogotowie powodziowe w miejscowościach Mała, Niedźwiada, Łączki Kucharskie. więcej

Kolejna Otwarta Strefa Aktywności już gotowa

17-05-2019

Dobiegły końca prace przy kolejnej Otwartej Strefie Aktywności w naszym mieście więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie

16-05-2019

Anonimowa ankieta do Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Ropczyce 2019 więcej

Aktualności

Rozbudowana oczyszczalnia i budowana kanalizacja sanitarna poprawi stan środowiska Ropczyc

16-05-2019

Samorząd Ropczyc mając na uwadze problemy związane z ochroną środowiska naturalnego w naszej gminie realizuje poprzez gminną spółkę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zadanie związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji to ok. 14 mln zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 7,8 mln zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z bieżącej działalności PUK, kredytu udzielonego przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wys. 3,5 mln zł, a także wsparcia finansowego z budżetu gminy w wys. 2,5 mln zł. Prace, które prowadzone są na czynnym obiekcie, zostaną ukończone w 2020 r.

Wykonawca zrealizował wszystkie główne obiekty budowlane wykonane z żelbetu. Powstał osadnik wstępny wraz z przepompownią osadu wstępnego, co pozwoli na zwiększenie efektu oczyszczania ścieków, osadnik wtórny, zagęszczacz osadu oraz pompownia wody technologicznej wraz ze zbiornikiem, co pozwoli na oszczędność czystej wody wykorzystywanej w procesie oczyszczania poprzez ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych w procesie technologicznym. W kolejnym etapie wykonawca dostarczy i zamontuje wyposażenie technologiczne i urządzenia niezbędne do rozpoczęcia pracy wykonanych obiektów, a także połączy je z funkcjonującą oczyszczalnią. Na końcowym etapie wykonany zostanie również monitoring pracy urządzeń. 
 
Realizacja projektu pozwoli nie tylko na remont istniejących obiektów i ścieżek technologicznych. Budowa drugiej ścieżki zwiększa możliwości przerobów ścieków, poprawia jakość oczyszczonej wody do nowych parametrów i ułatwi w przyszłości konserwację. Urządzenia, które funkcjonują w tych warunkach pracy już 18 lat są wyeksploatowane i wymagają wymiany. Dzięki tym zabiegom znacznie zmniejszy się poziom uciążliwości obiektu, co poprawi komfort życia zwłaszcza mieszkańców bezpośrednio sąsiadujących z oczyszczalnią, ale ma też bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo epidemiologiczne oraz ochronę środowiska naszego regionu.

Przebudowa oczyszczalni oraz budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kolonia, Rzeszowskiej, os. Granice, os. Brzyzna oraz w sołectwach Gnojnica Dolna i Gnojnica Wola to niezbędne i oczekiwane od lat największe inwestycje gminy w ochronę środowiska.  Łączna wartość wszystkich zadań to ok. 40 mln zł. Po zakończeniu inwestycji miasto będzie skanalizowane w 95%.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: