Informacje BIP

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

75. rocznica Powstania Warszawskiego

31-07-2019

Informujemy, że w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w czwartek 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Aktualności

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

W związku z art. 161 § 1, art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm) informuje się, że:  Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło, że Rada Miejska w Ropczycach, z terenu swojej właściwości,  na kadencję 2020-2023 wybiera: 
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
2 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach.   
Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., poprzez złożenie karty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub listownie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – w załączniku do niniejszej informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika zostały podane w załączonym wyciągu z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: