Informacje BIP

Wytyczne ws. zatrudniania cudzoziemców w gosp. rolnych

28-05-2020

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wytycznymi MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy... więcej

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i...

28-05-2020

Samorząd Ropczyc pozyskał kolejne środki na budowę wodociągu i kanalizacji więcej

Nowy samochód dla OSP Lubzina

27-05-2020

Do Lubziny dotarł nowy samochód zakupiony dla miejscowej jednostki OSP przez gminę Ropczyce więcej

30 lat samorządności

27-05-2020

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, tego dnia 30 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do... więcej

Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI

27-05-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa prowadzi kampanię informacyjną „Kupuj świadomie... więcej

Stowarzyszenie ,,NIL" zaprasza do udziału w projekcie

27-05-2020

„Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr... więcej

Kasa urzędu nieczynna w dniu 28 maja 2020 r.

25-05-2020

Informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) kasa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach będzie nieczynna. Kasa będzie otwarta w... więcej

Urząd Miejski wznawia pełną obsługę mieszkańców

22-05-2020

W dniu 25 maja br. Urząd Miejski w Ropczycach wznawia pełną obsługę mieszkańców. Strony mogą załatwiać sprawy POJEDYNCZO we... więcej

Aktualności

Wybory ławników w 2019 r.

12-06-2019

W związku z art. 161 § 1, art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn.zm) informuje się, że:  Kolegium Sądu Okręgowego w Rzeszowie ustaliło, że Rada Miejska w Ropczycach, z terenu swojej właściwości,  na kadencję 2020-2023 wybiera: 
1 ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie
2 ławników do Sądu Rejonowego w Ropczycach.   
Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., poprzez złożenie karty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach lub listownie. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ropczycach, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – w załączniku do niniejszej informacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia kandydata na ławnika zostały podane w załączonym wyciągu z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: