Informacje BIP

Milion złotych w 2019 r. dla stowarzyszeń w gminie Ropczyce

12-07-2019

W tym roku gmina Ropczyce w drodze konkursów przeznaczyła blisko milion złotych na działalność stowarzyszeń sportowych,... więcej

Instalacja systemów energii odnawialnej na finiszu

10-07-2019

Dobiega końca realizacja partnerskiego projektu wdrażanego przez Gminę Ropczyce wspólnie z Gminą Miasta Dębica dotyczącego... więcej

Chodnik w Łączkach Kucharskich jednym z tematów sesji

10-07-2019

Jednym z tematów nad którym obradowali radni Rady Miejskiej w Ropczycach podczas ostatniej sesji 5 lipca, była budowa chodnika... więcej

Kolejne remonty dróg gminnych

08-07-2019

Samorząd Ropczyc realizuje kolejne remonty dróg gminnych, chodników oraz montaż oświetlenia ulicznego. Dobiegają końca remonty... więcej

XII sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

08-07-2019

W piątek, 5 lipca miała miejsce dwunasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Głównym tematem posiedzenia była informacja Burmistrza... więcej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

08-07-2019

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego więcej

Darmowe szkolenie - uprawnienia elektryczne/systemy...

05-07-2019

Uprzejmie informujemy o darmowym szkoleniu na Certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami... więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego...

05-07-2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dotyczącego sportu. więcej

Aktualności

Akademia Tenisa Stołowego...
Akrobatyka Ropczyce może...

Milion złotych w 2019 r. dla stowarzyszeń w gminie Ropczyce

12-07-2019

W tym roku gmina Ropczyce w drodze konkursów przeznaczyła blisko milion złotych na działalność stowarzyszeń sportowych, kulturalnych i społecznych funkcjonujących na naszym terenie.

W tej chwili rozliczane są zadania realizowane w pierwszym półroczu. W ostatnich czasie rozstrzygnięto również konkurs dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych w piłce siatkowej. Ogłoszony został także konkurs na zadanie „Aktywne spędzanie czasu – realizacja zajęć z piłki nożnej w 2019 ”.

Organizacje i stowarzyszenia społeczne stanowią ważny element życia kulturalnego, społecznego i sportowego mieszkańców gminy Ropczyce. Właśnie dlatego każdego roku kwoty przeznaczane na zadania związane z aktywnością i integracją lokalnej społeczności są coraz wyższe. Pomoc udzielana jest nie tylko największym klubom takim jak Błękitni Ropczyce (sekcja piłki nożnej oraz siatkowej), lecz także LZS-om,  uczniowskim klubom sportowym, stowarzyszeniom oraz innym organizacjom społecznym.

Stowarzyszania i organizacje działające na terenie Gminy Ropczyce prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców.  Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań są między innymi: wydarzenia kulturalne i artystyczne na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, organizacji „czasu wolnego” mieszkańców naszej gminy. Wszystkie działania nakierowane na działalność publiczną mogą być wspierane z budżetu gminy z tzw. środków własnych, czyli pochodzących z lokalnych podatków. W swej działalności są przedłużeniem aktywności samorządu skierowanej do lokalnych grup mieszkańców.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: