Informacje BIP

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

16-08-2019

W środę, 14 sierpnia miała miejsce trzynasta sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Podczas posiedzenia radni przyjęli między innymi... więcej

Nowy okres świadczeniowy w Gminie Ropczyce

14-08-2019

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021 więcej

Profil Zaufany potwierdzisz w naszym urzędzie

13-08-2019

Urząd Miejski w Ropczycach dołączył do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany więcej

Kolejne drogi do remontu

07-08-2019

Samorząd Ropczyc inwestuje w kolejne drogi. Tym razem zadanie związane jest z budową i modernizacją dwóch odcinków dróg... więcej

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

07-08-2019

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od dnia 26 sierpnia do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku uczniów szkół... więcej

W Lubzinie i na os. Chechły powstaną nowe strefy...

05-08-2019

Jeszcze w tym roku nowe strefy sportowo-rekreacyjne powstaną w Lubzinie i przy ulicy Strażackiej w Ropczycach. więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem.

01-08-2019

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali do oddania w najem. więcej

75. rocznica Powstania Warszawskiego

31-07-2019

Informujemy, że w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w czwartek 1 sierpnia 2019 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Aktualności

Konferencja prasowa w Urzędzie Miejskim w Ropczycach

29-07-2019

W poniedziałek, 29 lipca w Urzędzie Miejskim w Ropczycach miała miejsce się konferencja prasowa poświęcona bieżącym tematom gospodarczym: podsumowanie projektu odnawialnych źródeł energii, przebudowa targowiska w Ropczycach oraz budowa przejścia i chodnika w Łączkach Kucharskich.

Pierwszym tematem poruszonym podczas konferencji było podsumowanie projektu instalacji systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Ropczyce. Posumowania dokonał Zastępca Burmistrza Ropczyc Marek Misiura. Realizacja partnerskiego projektu wdrażanego przez Gminę Ropczyce wspólnie z Gminą Miasta Dębica dotyczącego wsparcia inwestycji mieszkańców w zakresie wykonania i montażu instalacji OZE. W naszej gminie wykonano i zamontowano 159 instalacji kolektorów słonecznych, 231 instalacji fotowoltaicznych i 25 kotłów na pellet. Gmina Ropczyce jako partner projektu na swoim obszarze realizowała zakres o wartości blisko 7 mln zł z czego blisko 4,4 mln zł to pozyskane dofinansowanie. Zakres dotyczący instalacji kolektorów słonecznych i montażu kotłów na pellet wykonywała firma SANITO z Warszawy. Firma FlexiPower Group z Woli Zaradzyńskiej zajęła się wykonaniem i montażem 231 zestawów fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 9 kW.  Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, a także poprawy standardu życia mieszkańców.

Kolejnym poruszonym podczas konferencji tematem była informacja o planowanej przebudowie targowiska w Ropczycach. Jak wyjaśnił Zastępca Burmistrza Marek Misiura, przygotowywany jest przetarg, aby wybrać wykonawcę, który zaprojektuje i przebuduje istniejący teren bazaru. Po przebudowie targowisko będzie oferowało lepsze warunki do handlu dla rolników, sadowników czy ogrodników, ale też dla kupujących czyli przede wszystkim mieszkańców Ropczyc. Przebudowa będzie realizowana ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu Gminy Ropczyce. Samorząd pozyskał na ten cel ponad 800 tysięcy złotych. Pozostałą część wynikającą z przetargu dołoży ze środków własnych. Realizacja zadania przewidziana jest na 2020 rok.

Trzeci temat konferencji dotyczył pisma skierowanego przez mieszkańców Łączek Kucharskich do Dyrektora  Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wnioskują oni o wykonanie w centrum ich miejscowości przejścia dla pieszych wraz z nieodzowną częścią chodnika. Pod wnioskiem podpisało się ponad 500 mieszkańców, Parafia, Rada Sołecka. Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak popiera prośbę mieszkańców i proponuje zabezpieczenie pieniędzy na wspólną budowę chodnika po prawej stronie drogi wojewódzkiej 986. Wszystko po to, aby centrum Łączek Kucharskich było bezpieczne zarówno dla dzieci jak i osób starszych.  Przejście dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w rejonie przystanku autobusowego, sklepu, kościoła i przychodni zdrowia „Medyk” to konieczność. Wyznaczenie przejścia dokładnie w tym miejscu jednoznacznie wskazuje na to, że potrzeba budowy chodnika jest większa właśnie po stronie prawej drogi wojewódzkiej w Łączkach Kucharskich. Burmistrz Bolesław Bujak skierował prośbę do Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Ewy Draus o zarezerwowanie środków na realizację tego zadania, deklarując jednocześnie współfinansowanie tej inwestycji. W roku bieżącym Gmina na własny koszt opracowała projekt chodnika w centrum Łączek, który połączy ciąg chodnikowy z drogą powiatową Niedźwiada-Budy-Łączki Kucharskie. Burmistrz liczy, że o ile uda się uzyskać pozwolenia do końca sierpnia to budowa tego odcinka chodnika będzie możliwa jeszcze w roku bieżącym.  
Temat budowy chodnika w Łączkach Kucharskich pojawił się podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach. Wtedy też Radni Klubu PiS proponowali, aby wybudować chodnik po lewej stronie, aby wydłużyć istniejący ciąg pieszych o około 320 metrów. Jednak jeszcze w czerwcu Rada Miejska podjęła uchwałę o tym, żeby ten odcinek chodnika po stronie lewej od przystanku do budynku OSP w Łączkach Kucharskich był w pełni sfinansowany przez właściciela drogi, czyli Marszałka Województwa Podkarpackiego. O tej uchwale Rady Miejskiej Marszałek został poinformowany odpowiednim pismem. Burmistrz zadeklarował również, że przygotowany przez Gminę projekt budowy chodnika po lewej stronie może przekazać Marszałkowi, aby ten nie musiał ponosić kosztów związanych z przygotowywaniem dokumentacji.  

Przypomnijmy, do tej pory to Samorząd Ropczyc przygotowywał dokumentacje projektowe chodników przy drodze wojewódzkiej między innymi w Okoninie, Chechłach i Łączkach Kucharskich. Dokumentacje te przekazywał właścicielowi bezpłatnie. Dodatkowo pokrywał również połowę kosztów budowy.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: