Informacje BIP

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

16-06-2020

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. więcej

Pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej

01-07-2020

26 czerwca 2020 r., w lubzińskim lesie, odbyły się, jak co roku, uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych w tym miejscu... więcej

Nabór wniosków

01-07-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Nowy dyrektor biblioteki

30-06-2020

Burmistrz Bolesław Bujak z dniem 25 czerwca powołał na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w... więcej

OBWIESZCZENIE

26-06-2020

Dotyczy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” opracowanej przez Republikę Słowacji. więcej

Środki na usuwanie azbestu

26-06-2020

Gmina Ropczyce pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na unieszkodliwiania wyrobów... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

25-06-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp.... więcej

Otwarcie basenów zewnętrznych

25-06-2020

W sobotę 27 czerwca otwieramy zewnętrzne baseny Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Aktualności

Informacja dotycząca trwałości projektu.

07-01-2020

 INFORMACJA DOTYCZĄCA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

„WŚRÓD SWOICH – WSPARCIE SPOŁECZNE W GMINIE ROPCZYCE”
NR PROJEKTU RPPK.08.03.00-18-0046/17
 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych
 
W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Wśród swoich – wsparcie społeczne w Gminie Ropczyce” Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług opiekuńczych rozumianą jako instytucjonalna gotowość do świadczenia przez okres 24 miesięcy następujących usług:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- usługi opiekuńcze świadczone w ramach pomocy sąsiedzkiej.
 
Usługi świadczone będą na rzecz osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a które brały udział w powyższym projekcie.
 
Przyznanie usługi następuje po zdiagnozowaniu potrzeby udzielenia pomocy społecznej przez pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tutejszym Ośrodkiem pod numerem 17 2218 494.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: