Informacje BIP

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

16-06-2020

Nabór rachmistrzów do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020. więcej

Pamięci zamordowanych podczas II wojny światowej

01-07-2020

26 czerwca 2020 r., w lubzińskim lesie, odbyły się, jak co roku, uroczystości upamiętniające Polaków zamordowanych w tym miejscu... więcej

Nabór wniosków

01-07-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Nowy dyrektor biblioteki

30-06-2020

Burmistrz Bolesław Bujak z dniem 25 czerwca powołał na stanowisko dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w... więcej

OBWIESZCZENIE

26-06-2020

Dotyczy „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.” opracowanej przez Republikę Słowacji. więcej

Środki na usuwanie azbestu

26-06-2020

Gmina Ropczyce pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na unieszkodliwiania wyrobów... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

25-06-2020

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin zaprasza osoby z terenu gmin Czarna, Dębica, Iwierzyce, Ropczyce oraz Sędziszów Młp.... więcej

Otwarcie basenów zewnętrznych

25-06-2020

W sobotę 27 czerwca otwieramy zewnętrzne baseny Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. więcej

Aktualności

Budżet Ropczyc wrażliwy na pomoc społeczną

09-01-2020

Tegoroczny budżet gminy Ropczyce w znacznym stopniu nastawiony jest na wsparcie zadań związanych z pomocą dla rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych, starszych czy mieszkańców w trudniej sytuacji życiowej. Wszystkie te działania gmina realizuje poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Dziennego Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. Środki jakie ten dział budżetu posiada w tym roku to ponad 47 milionów złotych i stanowią one jedną trzecią budżetu ropczyckiego samorządu na 2020 rok.

Wiodącą jednostką jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, obejmuje on pomocą mieszkańców w każdym wieku z różnymi potrzebami. Na barkach 34 pracowników jest nie tylko wydawanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń czy zasiłków (m.in. na zakup żywności, leków, częściowe pokrycie kosztów opłat, zakup węgla na zimę, zasiłków okresowych, zasiłków stałych), ale realna pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Obecnie 7 opiekunek środowiskowych pomaga w miejscu zamieszkania 31 osobom starszym i samotnym w czynnościach życia codziennego. Ponadto MGOPS zapewnia 8 dzieciom ze spektrum autyzmu opiekę terapeutów. Natomiast trzech asystentów rodziny ma pod swoją opieką 22 rodziny, w których wychowuje się w sumie 51 dzieci. Głównym celem asystenta rodziny jest praca i całościowe wsparcie rodziny, która posiada trudności opiekuńczo-wychowawcze. Opieka asystenta ma nie dopuścić do umieszczenia w rodzinach zastępczych bądź w placówkach opiekuńczych. Niestety koszty związane z przebywaniem dzieci z terenu naszej gminy w domach dziecka i w rodzinach zastępczych stanowią znaczącą kwotę 100 tys. zł. Zapewnienie odpowiedniej opieki najmłodszym to również niedopuszczenie do tego, aby dzieci były głodne. Obecnie dożywianiem w szkołach objętych jest 197 dzieci z terenu gminy. Przy MGOPS funkcjonuje też zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który przede wszystkim skupia się na szybkim i skutecznym reagowaniu. Zapewnieniu bezpieczeństwa oraz zatrzymaniu przemocy w rodzinie. Opieka i koordynacja rodzin to nie jedyne działania MGOPS. Ośrodek zapewnia również pomoc w postaci usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Na ten cel ze środków gminnych została zabezpieczona kwota bliska 424 tys. zł. Ponadto ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszty związane z utrzymaniem osób w domach pomocy społecznej i w schroniskach dla osób bezdomnych. 

W systemie szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie gminy Ropczyce funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Kolejnym ośrodkiem wsparcia działającym na terenie gminy Ropczyce jest Dzienny Dom Pobytu Emerytów, Rencistów i Osób Samotnych. 

Gmina Ropczyce ponosi również corocznie 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach.

Pomoc społeczna to nie jedyne działania nastawione na wsparcie naszych mieszkańców. Aktywizacja osób starszych to równie ważny element polityki prospołecznej, która jest tak ważna dla naszego samorządu. Działające Kluby Seniora: w Niedźwiadzie i Brzezówce nie pozwalają na wykluczenie społeczne licznej grupie naszych seniorów.

W Urzędzie Miejskim każdy mieszkaniec naszej gminy mający 60 lat i więcej może założyć sobie Kartę Seniora, dzięki której mogą skorzystać z licznych zniżek i udogodnień na terenie całego kraju.

Samorząd Ropczyc zdając sobie sprawę w jak różnych sytuacjach życiowych są mieszkańcy stara się być wrażliwym na ich potrzeby i wspierać w miarę swoich możliwości.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: