Informacje BIP

Zapraszamy na polski ebazarek

06-08-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze... więcej

Wakacyjne remonty placówek oświatowych

05-08-2020

Trwają kolejne remonty placówek oświatowych miasta i gminy Ropczyce więcej

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tylko dla...

31-07-2020

W dniu 24 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o opłacie skarbowej, w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i... więcej

76. rocznica Powstania Warszawskiego

30-07-2020

Informujemy, że w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w sobotę 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

29-07-2020

Infrastruktura drogowa zawsze miała ogromne znaczenie dla samorządu Ropczyc. Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze... więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania...

30-07-2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sportu w 2020 r. więcej

Pomoc dla powodzian z miasta i gminy Kańczuga i gminy Skołyszyn

28-07-2020

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni zdecydowali o przekazaniu miastu i gminie Kańczuga (powiat przeworski)... więcej

Zapraszamy na wykład o produktach ekologicznych i tradycyjnych

23-07-2020

Wykład na temat produktów ekologicznych i tradycyjnych. Szczegóły na plakacie. więcej

Aktualności

Stowarzyszenie ,,NIL" zaprasza do udziału w projekcie

26-05-2020

„Wystartuj w biznesie – wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim” nr RPPK.07.03.00-18-0075/19

Projekt adresowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:
 
1. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego (wg KC)

2. status osoby bezrobotnej lub status osoby biernej zawodowo, w tym osoba należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • kobieta,
  • osoba długotrwale bezrobotna (osoba niepracująca nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy) ,
  • osoba z niepełnosprawnościami,
  • osoba powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3 włącznie).

3. bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 lat nie należący do żadnej z grup w pkt. 2). 

4. wiek: powyżej 30 lat,
 
5. nie posiadanie zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dotyczy również działalności zawieszonej)

Osoby preferowane: rodzice/opiekunowie prawni min., 3 dzieci do 18 rż, rolnicy do 2 ha i członkowie ich rodzin, zamieszkanie na ter. wiejskim, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 rż

Do projektu zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy pełny dostęp do projektu!

W ramach projektu oferujemy:
- bezpłatne wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
- wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej na samozatrudnienie: 23 050,00 zł
- wsparcie pomostowe przez 12 m-cy w wysokości: 2 250,00 zł/m-c

REKRUTACJA!!!
 
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w dniach od 2 czerwca do 16 czerwca br.
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją na stronie: www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/wystartuj-w-biznesie

W trakcie rekrutacji do projektu odbędą się konsultacje indywidualne w Biurze Projektu oraz konsultacje on-line. Szczegóły pod numerem telefonu: 17 2270 258 wew. 24.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” (Biuro Projektu):
Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa

Dofinansowanie projektu z UE: 3 565 622,84 PLN
 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: