Informacje BIP

Powstaje kolejne boisko o sztucznej nawierzchni

15-07-2020

Rozpoczęły się prace przy budowie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej na osiedlu Chechły w Ropczycach więcej

Nadal trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali...

10-07-2020

Nadal trwa nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych przy ul. Mehoffera 9 w Ropczycach. więcej

Gmina Ropczyce wyposaża szkoły w sprzęt komputerowy i...

10-07-2020

Aby uniknąć wykluczenia cyfrowego i nadążyć za rozwojem technologicznym samorząd inwestuje w zakup nowoczesnego sprzętu do szkół.... więcej

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

09-07-2020

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021 więcej

Nowe wyposażenie kuchenne trafi do remizy w Lubzinie

08-07-2020

Trwa realizacja projektu pn. „Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego dla budynku remizy OSP w Lubzinie” dofinansowanego z budżetu... więcej

Bezpłatna sieć internetowa już dostępna

08-07-2020

Gmina Ropczyce właśnie udostępniła bezpłatną sieć Wi-Fi. Punkty bezpłatnej sieci bezprzewodowej powstały w 10 lokalizacjach więcej

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w projektach

08-07-2020

Aktywna integracja w powiecie dębickim i ropczycko - sędziszowskim więcej

OSP Lubzina świętowała jubileusz 145-lecia

06-07-2020

W sobotę, 4 lipca jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubzinie świętowała 145-lecie swojego istnienia. więcej

Aktualności

Nabór kandydatów na Rachmistrzów PSR 2020.

02-07-2020

Do przeprowadzenia spisu na terenie Gminy Ropczyce zaangażowanych zostanie 6 rachmistrzów terenowych.

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią rachmistrz będzie zbierał dane od użytkowników gospodarstw rolnych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Kandydaci na rachmistrzów proszeni są o wypełnienie, podpisanie i złożenie w Urzędzie zamieszczonego poniżej formularza oświadczenia.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ropczycach, pokój nr 11 lub w sekretariacie Urzędu.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.

 

Po zarejestrowaniu kandydata na rachmistrza w systemie wygenerowane zostaną dane do uwierzytelniania (login do aplikacji szkoleniowej, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany przez kandydata adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji kandydata na rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz do uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały i przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje oraz prezentacje i materiały popularyzacyjne.

 

Szkolenia kandydatów na rachmistrzów odbędą się w okresie sierpień-wrzesień br. Informacje o dokładnej dacie, miejscu i trybie szkolenia kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają z Urzędu Miejskiego w Ropczycach w późniejszym terminie.

 

O zakwalifikowaniu się na stanowisko rachmistrza będzie decydować wynik egzaminu, a w przypadku jednakowej ilości punktów kolejność zgłoszeń kandydatów.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: