Informacje BIP

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

11-08-2020

Burmistrz Ropczyc informuje, że w terminie od 1 - 15 września 2020 r. oraz do 15 października 2020 r. przyjmowane będą wnioski o... więcej

Zapraszamy na polski ebazarek

06-08-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze... więcej

Wakacyjne remonty placówek oświatowych

05-08-2020

Trwają kolejne remonty placówek oświatowych miasta i gminy Ropczyce więcej

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tylko dla...

31-07-2020

W dniu 24 lipca 2020 r. weszła w życie zmiana ustawy o opłacie skarbowej, w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i... więcej

76. rocznica Powstania Warszawskiego

30-07-2020

Informujemy, że w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w sobotę 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 włączone zostaną... więcej

Gmina Ropczyce inwestuje w drogi

29-07-2020

Infrastruktura drogowa zawsze miała ogromne znaczenie dla samorządu Ropczyc. Pomimo różnego rodzaju ograniczeń związanych ze... więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania...

30-07-2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sportu w 2020 r. więcej

Pomoc dla powodzian z miasta i gminy Kańczuga i gminy Skołyszyn

28-07-2020

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ropczycach, radni zdecydowali o przekazaniu miastu i gminie Kańczuga (powiat przeworski)... więcej

Aktualności

Informacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropczycach

09-07-2020

Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2020/2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 roku przyjmowane są wyłącznie elektronicznie wnioski na nowy okres świadczeniowy 2020/2021 o:
• Świadczenia „dobry start” (300 plus),
• Zasiłki rodzinne,
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
W wersji papierowej wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2020 roku.
Ważne! Osoby, które obecnie pobierają świadczenie 500 plus, nie muszą składać nowych wniosków w 2020 roku.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wypłacane jest na każde dziecko, które nie ukończyło 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

Wraz ze zmianą ustawy o 500 plus od 1 lipca 2019 r. okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 r.

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE OTRZYMUJĄ ŚWIADCZENIE 500 PLUS OD 2019 LUB 2020 ROKU, NIE MUSZĄ SKŁADAĆ NOWYCH WNIOSKÓW W 2020 ROKU.

Kolejne terminy składania wniosków przypadają na 2021 rok:
• od 1 lutego 2021 r. - w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;
• od 1 kwietnia 2021 r. - przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Powyższe zmiany w programie 500 plus nie dotyczą rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy chcą otrzymać świadczenie 500 plus. W tym przypadku rodzice powinni złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka. Świadczenie 500 plus zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” (300 plus)

Od 1 sierpnia 2020 r. (od 1 lipca 2020 r. elektronicznie) do 30 listopada 2020 r. można składać wnioski o świadczenie „DOBRY START” (300 plus) na rok szkolny 2020/2021.

Świadczenie „DOBRY START” przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

Termin składania wniosków:
od 1 lipca do 30 listopada br. – wnioski składane wyłącznie w formie elektronicznej,
pd 1 sierpnia do 30 listopada br. – wnioski składane w formie papierowej.

Złożenie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do końca sierpnia gwarantuje wypłatę należnego świadczenia do końca września. Złożenie wniosku po 30 listopada skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

 

ZASIŁEK RODZINNY i SZO

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021 (trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r.) można składać:
elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 lub pocztą

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego oraz szo na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 od 1 listopada 2020 wnioski należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 (trwający od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.) można składać:
• elektroniczne od 1 lipca 2020 za pośrednictwem portalu Emp@tia
• w formie papierowej od 1 sierpnia 2020 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ropczycach ul. Krótka 1 lub pocztą

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: