Informacje BIP

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. więcej

Zakaz parkowania na terenie dworca

15-06-2021

W związku z rozpoczęciem budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach, wprowadzony został zakaz parkowania samochodów osobowych... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

14-06-2021

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Informacja dot. „500+”.

14-06-2021

MGOPS w Ropczycach przypomina o konieczności złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” do końca czerwca 2021 r. na nowy... więcej

Trwa rozbudowa ul. Przemysłowej

11-06-2021

Postępują prace przy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Ropczyce - rozbudowie ul. Przemysłowej. więcej

Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

11-06-2021

Gmina Ropczyce ogłasza aukcję ustną na sprzedaż środków trwałych więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów NSP 2021.

10-06-2021

Narodowy Spis Powszechny więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

09-06-2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica... więcej

Informacja dot. budowy chodnika na ul. Zielonej

07-06-2021

Informujemy, że od wtorku 8 czerwca zostanie ponownie otwarty odcinek ul. Zielonej na długości nowobudowanego chodnika więcej

Kluby sportowe z gminy Ropczyce dofinansowane z Programu „Klub”

04-06-2021

Osiem klubów sportowych z gminy Ropczyce otrzymało dofinansowanie z tegorocznej edycji programu „KLUB”. więcej

Aktualności

Zmarł Józef Misiura

15-10-2020

Józef Misiura, wieloletni samorządowiec i społecznik, związał swoje życie z Ropczycami. Wspólnie z żoną prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2006 r. był radnym oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w Ropczycach przez trzy kadencje (2006-2018); czwartej, ostatniej kadencji (2018-2023) - nie zdołał dokończyć. Przez lata pełnił misję samorządowca z wielką odpowiedzialnością, kierując się dobrem swojej małej Ojczyzny. Podejmował przy tym współpracę ze wszystkimi, nie kierując się przynależnością partyjną, czy sympatiami politycznymi. Wykazywał się bardzo dużym zaangażowaniem społecznym na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Dzięki jego inicjatywom udało się zrealizować wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców,  także na osiedlu, na którym mieszkał.
 
Szczególną uwagę poświęcał infrastrukturze. Na uwagę zasługują coroczne inwestycje drogowe, którym bardzo kibicował. Szereg Jego działań i inicjatyw związanych było z edukacją, rozbudową bazy sportowej i kulturalnej. Był pomysłodawcą oraz inicjatorem odbudowy trybun stadionu miejskiego w Ropczycach, odtworzenia infrastruktury obiektów sportowych, m. in. remontu basenów otwartych, boisk do siatkówki plażowej oraz bieżni, a także rozbudowy krytej pływalni. Dzięki Jego inicjatywom i operatywności wiele zaplanowanych inwestycji zostało zrealizowanych.
 
W 2014 roku został uhonorowany przez Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej złotą odznaką za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej. Przez długi czas pełnił społecznie funkcję prezesa klubu Błękitni Ropczyce. Od wielu lat czynnie się angażował i mocno wspierał lokalne działania klubów sportowych i stowarzyszeń. Jako przedsiębiorca odznaczał się wielką wrażliwością i hojnością. Do końca był aktywnym sportowcem amatorem. 
 
Angażował się również w działalność parafialną ropczyckiej fary. Zabiegał o remont zabytkowego ołtarza bocznego, ambony i chrzcielnicy. Od 2012 r. pełnił społeczną funkcję przewodniczącego rady parafialnej. 
 
Był inicjatorem założenia w 2016 roku Stowarzyszenia Samorząd i Gospodarka, które zrzesza przedsiębiorców i samorządowców z terenu miasta i gminy Ropczyce. Angażował się w działalność stowarzyszenia, którego był prezesem. Za główny cel stawiał sobie pomoc przedsiębiorcom w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, pozyskiwania dofinansowania na rozwój firmy, a także inicjowania i realizacji zadań gospodarczych.
 
Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i  Złotym Krzyżem Zasługi. 
Józef Misiura był żonaty, miał czworo dzieci. 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: