Informacje BIP

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. więcej

Zakaz parkowania na terenie dworca

15-06-2021

W związku z rozpoczęciem budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach, wprowadzony został zakaz parkowania samochodów osobowych... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

14-06-2021

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Informacja dot. „500+”.

14-06-2021

MGOPS w Ropczycach przypomina o konieczności złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” do końca czerwca 2021 r. na nowy... więcej

Trwa rozbudowa ul. Przemysłowej

11-06-2021

Postępują prace przy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Ropczyce - rozbudowie ul. Przemysłowej. więcej

Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

11-06-2021

Gmina Ropczyce ogłasza aukcję ustną na sprzedaż środków trwałych więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów NSP 2021.

10-06-2021

Narodowy Spis Powszechny więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

09-06-2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica... więcej

Informacja dot. budowy chodnika na ul. Zielonej

07-06-2021

Informujemy, że od wtorku 8 czerwca zostanie ponownie otwarty odcinek ul. Zielonej na długości nowobudowanego chodnika więcej

Kluby sportowe z gminy Ropczyce dofinansowane z Programu „Klub”

04-06-2021

Osiem klubów sportowych z gminy Ropczyce otrzymało dofinansowanie z tegorocznej edycji programu „KLUB”. więcej

Aktualności

800 tys. zł na stowarzyszenia

11-02-2021

Gmina Ropczyce nie pozostała obojętna na rozwój sportu (głównie wśród dzieci i młodzieży) w tym szczególnie trudnym czasie. Pomimo trwającej epidemii koronawirusa, kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu naszej gminy mogą być spokojne o dalsze funkcjonowanie. W pierwszym kwartale roku 2021 gmina w drodze konkursów przeznaczy 806 tys. zł na działalność ok. 40 stowarzyszeń sportowych, kulturalnych i społecznych. Zdecydowana większość tej kwoty została już rozdysponowana organizacjom. Pozostałe konkursy są w trakcie oceny. Środki zostają przyznawane w konkursach dotyczących ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki przeciwalkoholowej, kultury, sztuki, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu narkomanii, a przede wszystkim sportu. 

Samorząd Ropczyc uważa, że wspieranie rozwoju lokalnych klubów sportowych jest szczególnie istotne. Oprócz środków gminy z lokalnych podatków, niezwykle potrzebne jest wsparcie finansowe, logistyczne, organizacyjne lokalnych sponsorów, firm, instytucji czy rodziców. W tym obszarze burmistrz Bolesław Bujak apelował do starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, w czasie ostatniego spotkania, o szersze włączenie się w organizację sportu młodzieżowego, poprzez np.: stworzenie klas sportowych na bazie szkół średnich, czy też umożliwienie niskokosztowego dostępu do zewnętrznych boisk sportowych. Wszelkie formy aktywności fizycznej wpływają na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej dzieci, rozwój stosunków społecznych, współzawodnictwo oraz osiągnięcie coraz lepszych wyników sportowych.

Każdego roku kwoty przeznaczane na zadania związane z aktywnością i integracją lokalnej społeczności trafiają do różnych klubów sportowych, nie tylko do tych największych, lecz także do ludowych i uczniowskich klubów sportowych czy mniejszych organizacji społecznych. Te niewielkie kluby realizują jedną z ważniejszych misji sportu, jaką jest sport dzieci i młodzieży, niejednokrotnie wypełniając całkowicie wolny czas naszych pociech.

Stowarzyszania i organizacje działające na terenie miasta i gminy Ropczyce prowadzą różnorodną działalność na rzecz mieszkańców. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań są między innymi: wydarzenia kulturalne i artystyczne na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu. Wszystkie działania nakierowane na działalność publiczną mogą być wspierane ze środków własnych gminy, czyli pochodzących z lokalnych podatków. Kluby sportowe korzystają z gminnej bazy sportowej, która każdego roku jest modernizowana i powiększana o kolejne inwestycje. Wszystko po to, żeby nasi sportowcy w każdej dziedzinie mieli możliwość odkrywania swoich talentów oraz rozwijania swoich umiejętności.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: