Informacje BIP

Budowa wodociągów i kanalizacji

16-06-2021

Gmina Ropczyce realizuje inwestycje mające na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej. więcej

Zakaz parkowania na terenie dworca

15-06-2021

W związku z rozpoczęciem budowy nowego dworca autobusowego w Ropczycach, wprowadzony został zakaz parkowania samochodów osobowych... więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób...

14-06-2021

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych zakładaniem nowych firm więcej

Informacja dot. „500+”.

14-06-2021

MGOPS w Ropczycach przypomina o konieczności złożeniu wniosku o świadczenie wychowawcze „500+” do końca czerwca 2021 r. na nowy... więcej

Trwa rozbudowa ul. Przemysłowej

11-06-2021

Postępują prace przy największej inwestycji drogowej realizowanej przez Gminę Ropczyce - rozbudowie ul. Przemysłowej. więcej

Aukcja ustna na sprzedaż środków trwałych

11-06-2021

Gmina Ropczyce ogłasza aukcję ustną na sprzedaż środków trwałych więcej

Nabór kandydatów na Rachmistrzów NSP 2021.

10-06-2021

Narodowy Spis Powszechny więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w...

09-06-2021

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica... więcej

Informacja dot. budowy chodnika na ul. Zielonej

07-06-2021

Informujemy, że od wtorku 8 czerwca zostanie ponownie otwarty odcinek ul. Zielonej na długości nowobudowanego chodnika więcej

Kluby sportowe z gminy Ropczyce dofinansowane z Programu „Klub”

04-06-2021

Osiem klubów sportowych z gminy Ropczyce otrzymało dofinansowanie z tegorocznej edycji programu „KLUB”. więcej

Aktualności

Zmarł Stanisław Jarosz

15-02-2021

15 lutego 2021 roku, na cmentarzu w Lubzinie, został pochowany Stanisław Jarosz, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Dużą część swojego zawodowego życia spędził w Ropczycach, pracując w latach 1976-1989 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako zastępca dyrektora d/s technicznych, a w latach 1995-2007 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, jako kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Zajmował się m. in. opracowywaniem projektów i planów inwestycyjnych gminy Ropczyce w zakresie infrastruktury technicznej. Przez ten czas nadzorował projektowanie i realizację wielu inwestycji gminnych, m.in. budowę ciepłociągu miejskiego i oczyszczalni ścieków, a także wielu przedsięwzięć oświatowych, sportowych i kulturalnych. Miał wykształcenie techniczne, był absolwentem Politechniki Krakowskiej na wydziale mechaniki, co w połączeniu z długoletnim doświadczeniem zawodowym dawało doskonałe efekty w pracy. Jako kierownik referatu świetnie organizował pracę swoją i podległych mu pracowników. Chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem, przywiązywał również dużą wagę do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zarówno swoich, jak i pracowników. Jako fachowiec i człowiek bardzo taktowny i życzliwy, posiadający duże umiejętności negocjacyjne, dobrze radził sobie w sytuacjach problemowych. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę, m.in. za przygotowanie wniosków dotyczących odbudowy infrastruktury gminnej zniszczonej podczas powodzi w 1997 roku, za zaangażowanie w rozbudowę sali gimnastycznej przy szkole w Chechłach, czy za koordynowanie prac związanych z oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków w Ropczycach. W 2007 roku, po blisko 50 latach pracy w różnych miejscach i na różnych stanowiskach, przeszedł na emeryturę. 

Stanisław Jarosz zmarł po ciężkiej chorobie w wielu 81 lat. Pozostawił żonę i dwie córki.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: