Informacje BIP

Budownictwo mieszkaniowe na os. Mehoffera

22-04-2021

Osiedle Mehoffera w Ropczycach dynamicznie się rozwija. więcej

Spis ludności - loteria: nagrody i terminy.

22-04-2021

Podstawowe informacje na temat loterii w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Rozbudowa systemu ciepłowniczego osiedla Św. Barbary w Ropczycach

19-04-2021

Informujemy, że gminna spółka PEC w dniu 16 kwietnia 2021 roku podpisała warunkową umowę na realizację projektu pn.: „Rozbudowa... więcej

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i świetlic.

19-04-2021

Konkurs związany z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Budowa ropczyckiego targowiska

19-04-2021

Pomimo niesprzyjającej aury postępują prace przy budowie ropczyckiego targowiska więcej

Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na...

19-04-2021

Informacja ARiMR dotycząca sposobu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 więcej

„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!

15-04-2021

Ruszyła III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem... więcej

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie grypy ptaków...

15-04-2021

Zakaz organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

14-04-2021

Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r. więcej

Uchylenie rozporządzenia wojewody w sprawie ptasiej grypy

13-04-2021

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie nr 10/2021 z dnia 9 kwietnia w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie... więcej

Aktualności

Informacja dla osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

24-02-2021

W związku z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadzającą zmiany, między innymi, do ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu. W tym celu należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” oraz spełnić warunki z ustawy.
 
O taki dodatek z dopłatą mogą się ubiegać wyłącznie najemcy lub podnajemcy, którzy spełnili warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego oraz:
  1. ich średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy, niż średni miesięczny dochód  na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w roku 2019  
  2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14.03.2020 r. z tym, że nie musi być to ten sam lokal, co wynajmowany obecnie,
  3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu można składać do dnia 31.03.2021 r.
 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: