Informacje BIP

Budownictwo mieszkaniowe na os. Mehoffera

22-04-2021

Osiedle Mehoffera w Ropczycach dynamicznie się rozwija. więcej

Spis ludności - loteria: nagrody i terminy.

22-04-2021

Podstawowe informacje na temat loterii w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Rozbudowa systemu ciepłowniczego osiedla Św. Barbary w Ropczycach

19-04-2021

Informujemy, że gminna spółka PEC w dniu 16 kwietnia 2021 roku podpisała warunkową umowę na realizację projektu pn.: „Rozbudowa... więcej

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i świetlic.

19-04-2021

Konkurs związany z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Budowa ropczyckiego targowiska

19-04-2021

Pomimo niesprzyjającej aury postępują prace przy budowie ropczyckiego targowiska więcej

Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na...

19-04-2021

Informacja ARiMR dotycząca sposobu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 więcej

„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!

15-04-2021

Ruszyła III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem... więcej

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie grypy ptaków...

15-04-2021

Zakaz organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

14-04-2021

Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r. więcej

Uchylenie rozporządzenia wojewody w sprawie ptasiej grypy

13-04-2021

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie nr 10/2021 z dnia 9 kwietnia w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie... więcej

Aktualności

Informacja dla petentów Urzędu Miejskiego w Ropczycach

23-03-2021

Szanowni Mieszkańcy w związku z wprowadzonymi obostrzeniami zwracamy się z prośbą o ograniczenie swoich wizyt w urzędzie. Jeśli osobista wizyta w urzędzie nie jest konieczna, prosimy w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach można pobrać różne druki, które umożliwią załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu.
Po wejściu na stronę ropczyce.bip.net.pl/ lewej stronie w zakładkach należy odznaczyć URZĄD MIEJSKI, a po rozwinięciu - ZAŁATWIANIE SPRAW.
Pojawią się kategorie, które dotyczą poszczególnych referatów urzędu i spraw, które załatwić można w danym referacie. Są to: 
➡️z zakresu spraw obywatelskich m. in. -  sprawy meldunkowe, dowody osobiste, nadanie numeru PESEL, prowadzony jest rejestr wyborców, czy udostępnianie danych osobowych
➡️z zakresu gospodarki przestrzennej – m. in. nadanie numeru budynku, podział i rozgraniczenie nieruchomości, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wypis i wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
➡️z zakresu ochrony środowiska – m. in. wniosek o utylizację azbestu, zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków czy zamiar zgłoszenia wycinki drzew
➡️z zakresu budżetu i finansów - wnioski o zwrot opłaty skarbowej, czy mylnie wpłaconej kwoty
➡️z zakresu podatków i opłat według poszczególnych lat - podatki lokalne: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, (deklaracje i  uchwały RM ), odpady komunalne (deklaracje i uchwały RM ) i podatek od środków transportu (deklaracje i uchwały Rady Miejskiej ). Ponadto przez stronę ePUAP można załatwić każda z wyżej wymienionych spraw podatkowych w pełni elektronicznie.
➡️z zakresu działania w programie Czyste powietrze jest udostępniony link do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
➡️z zakresu działalności gospodarczej jest udostępniony link do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Ministerstwa Rozwoju
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: