Informacje BIP

Budownictwo mieszkaniowe na os. Mehoffera

22-04-2021

Osiedle Mehoffera w Ropczycach dynamicznie się rozwija. więcej

Spis ludności - loteria: nagrody i terminy.

22-04-2021

Podstawowe informacje na temat loterii w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Rozbudowa systemu ciepłowniczego osiedla Św. Barbary w Ropczycach

19-04-2021

Informujemy, że gminna spółka PEC w dniu 16 kwietnia 2021 roku podpisała warunkową umowę na realizację projektu pn.: „Rozbudowa... więcej

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i świetlic.

19-04-2021

Konkurs związany z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Budowa ropczyckiego targowiska

19-04-2021

Pomimo niesprzyjającej aury postępują prace przy budowie ropczyckiego targowiska więcej

Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na...

19-04-2021

Informacja ARiMR dotycząca sposobu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 więcej

„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!

15-04-2021

Ruszyła III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem... więcej

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie grypy ptaków...

15-04-2021

Zakaz organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

14-04-2021

Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r. więcej

Uchylenie rozporządzenia wojewody w sprawie ptasiej grypy

13-04-2021

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie nr 10/2021 z dnia 9 kwietnia w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie... więcej

Aktualności

XXXII sesja Rady Miejskiej

31-03-2021

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ropczycach odbyła się 29 marca w systemie zdalnym. W planie obrad znalazła się m.in. uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt. To zadanie, z którym musi poradzić sobie każda gmina w naszym kraju. 

Walka z bezdomnością zwierząt, głównie psów i kotów, zakłada m.in.: wyłapywanie i umieszczanie bezdomnych zwierząt w schronisku, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, co oznacza m. in. ich dokarmianie sterylizację, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, w których poszkodowane zostają zwierzęta oraz akcję edukacyjną w placówkach oświatowych. Bezdomnym zwierzętom zapewnia opiekę na terenie naszej gminy schronisko „Przytul psiaka”, które zajmuje się również przygotowaniem zwierząt do adopcji oraz wyszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych psów i kotów. Jest również gospodarstwo rolne, do którego przekazywane są bezdomne zwierzęta gospodarskie. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 
 
W dalszej kolejności radni przegłosowali zmiany w budżecie gminy, w wyniku których przeznaczone zostały środki finansowe (135 tys. zł) na remont sanitariatów w budynku na ulicy Kochanowskiego, 270 tys. zł. na budowę oświetlenia i remont szatni na stadionie w Lubzinie oraz 78 tys. zł. na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi i uzbrojenia terenu na osiedlu Pod Pałacem. 
 
Obszerne sprawozdanie z działalności w okresie pierwszego kwartału tego roku złożył Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak. Znalazły się w nim m. in. informacje o kwotach wydanych na zimowe utrzymanie dróg (ponad 680 tys. zł., tzn. 2,5 razy więcej niż w latach ubiegłych) oraz o planowanych przetargach na remonty i modernizację dróg. W kontekście dróg najważniejsza wydaje się informacja o budowie odcinka (1,5 km) ulicy Przemysłowej, która ma otworzyć kolejne tereny w strefie przemysłowej na osiedli Czekaj. Kosztowna i bardzo ważna, zwłaszcza dla mieszkańców, będzie budowa wodociągu Lubzina – Łączki Kucharskie – Okonin. Wśród innych, różnorodnych inwestycji prowadzonych w gminie Ropczyce wymienić należy: przebudowę targowiska, budowę dworca PKS w Ropczycach, budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 w Ropczycach, remizy w Małej i kolejnych bloków na osiedlu Mehoffera (zarówno przez gminną spółkę TBS, jak i przez prywatnego dewelopera; TBS otrzymał pozytywną decyzję z banku obsługującego program „Mieszkanie na start” o dopłacie do czynszów lokatorskich przez 15 lat). 
 
Burmistrz poinformował także o planach wykorzystania przez gminę aplikacji do „wyłapywania” brakujących osób w systemie gospodarki odpadami. Aplikacja, wykorzystując powszechnie dostępne dane (m.in. z opieki społecznej, oświaty, ewidencji ludności), weryfikuje ilość osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych. Obecnie trwa wprowadzanie danych do aplikacji.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: