Informacje BIP

Budownictwo mieszkaniowe na os. Mehoffera

22-04-2021

Osiedle Mehoffera w Ropczycach dynamicznie się rozwija. więcej

Spis ludności - loteria: nagrody i terminy.

22-04-2021

Podstawowe informacje na temat loterii w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Rozbudowa systemu ciepłowniczego osiedla Św. Barbary w Ropczycach

19-04-2021

Informujemy, że gminna spółka PEC w dniu 16 kwietnia 2021 roku podpisała warunkową umowę na realizację projektu pn.: „Rozbudowa... więcej

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i świetlic.

19-04-2021

Konkurs związany z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań. więcej

Budowa ropczyckiego targowiska

19-04-2021

Pomimo niesprzyjającej aury postępują prace przy budowie ropczyckiego targowiska więcej

Sposób składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na...

19-04-2021

Informacja ARiMR dotycząca sposobu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2021 więcej

„Odkryj Swój Skarb” – zgłoś swój projekt konkursu!

15-04-2021

Ruszyła III edycja konkursu na najciekawsze działania edukacyjne związane z lokalnym dziedzictwem kulturowym i umacnianiem... więcej

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie grypy ptaków...

15-04-2021

Zakaz organizacji targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków więcej

Obwieszczenie Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego

14-04-2021

Obwieszczenie z dnia 12.04.2021 r. więcej

Uchylenie rozporządzenia wojewody w sprawie ptasiej grypy

13-04-2021

Wojewoda Podkarpacki opublikował rozporządzenie nr 10/2021 z dnia 9 kwietnia w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie... więcej

Aktualności

W Ropczycach aplikacja wskaże niepłacących za śmieci

07-04-2021

Problem uchylających się od płacenia za śmieci powtarza się niemal wszędzie. Dlatego Gmina Ropczyce tak jak i inne samorządy już niebawem wprowadzi aplikację do „wyłapywania” brakujących osób w systemie gospodarki odpadami. Aplikacja to tak naprawdę rozbudowany arkusz kalkulacyjny, który analizuje powszechnie dostępne dane liczbowe (m.in. z ewidencji ludności, ośrodka pomocy społecznej, w tym osób pobierających świadczenia 500 +, a także dane ze szkół i przedszkoli oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych), weryfikuje ilość osób zamieszkujących w gospodarstwach domowych. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania aplikacji dla potrzeb naszej gminy w konkretnych wyżej wymienionych aspektach i jednocześnie wprowadzania danych.

Przy obliczaniu opłaty za odbiór odpadów bierze się pod uwagę sumę ceny z przetargu oraz inne składowe (tj. utrzymanie PSZOKu, edukacja proekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk, koszty osobowe pracowników związanych z systemem i pozostałe koszty administracyjne, a od roku bieżącego przysługująca ulga za kompostowanie), dzieląc ją przez ilość osób zgłoszonych w deklaracjach. Zatem, jeżeli celowo zaniżamy w deklaracjach, ilość osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym (np. 5 osób produkuje śmieci, a zgłoszonych jest 4), wszyscy musimy za te „pominięte” osoby zapłacić. Osoby omijające system śmieciowy, składające fałszywe deklaracje śmieciowe robią to kosztem wszystkich pozostałych mieszkańców, którzy za nich płacą. Mieszkańcy mają ciągłą możliwość składania korekty swoich deklaracji "śmieciowych". Zakładane jest wysłanie pierwszych wezwań do złożenia wyjaśnień po weryfikacji wyników aplikacji już w czerwcu. Po tym czasie aplikacja będzie na bieżąco weryfikować rozbieżności np. pod jakim adresem może mieszkać więcej osób, niż to wynika z deklaracji śmieciowej. Zgodnie z zapisami Ordynacji Podatkowej w momencie wykrycia niezgodności, możliwe będzie naliczenie zaległej opłaty do 5 lat wstecz osobie, która dotychczasową deklarację złożyła.

Obecne prawo wymaga od samorządów ustalania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, pomimo tego, że samorządy mają ograniczony wpływ na ich wysokość. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować, to znaczy, że jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Zgodnie z ustawą samorządy nie mogą zarabiać na tym systemie, ani do niego dokładać. Tymczasem ceny, jakie trzeba zapłacić za wywóz i utylizację śmieci rosną w zawrotnym tempie. Na cenę, jaką ponoszą mieszkańcy za wywóz odpadów, składa się szereg czynników. Na część z nich mamy realny wpływ i to pośrednio od nas wszystkich zależy ile ostatecznie zapłacimy za odpady ze względu na odpowiedzialność zbiorową.

 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: