Informacje BIP

NSP 2021 - do końca spisu zostały już tylko dwa tygodnie

17-09-2021

Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zostało tylko dwa tygodnie więcej

Sprzątanie Świata 2021 pod hasłem: „Myślę, więc nie śmiecę”

16-09-2021

W dniach 17-19 września 2021 r. odbędzie się coroczna akcja sprzątania świata. Hasło towarzyszące tej akcji brzmi: "Myślę, więc... więcej

Spotkania informacyjne dotyczące OZE

15-09-2021

Gmina Ropczyce zaprasza na spotkania informacyjne, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE:... więcej

Ogłoszenie o konkursie ze sportu w 2021 roku

14-09-2021

Samorząd Ropczyc wspiera finansowo lokalne stowarzyszenia i kluby sportowe. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę o... więcej

Otwarcie targowiska miejskiego

13-09-2021

Otwarcie targowiska miejskiego po kompleksowej przebudowie więcej

Remonty dróg gminnych

10-09-2021

Przebudowa infrastruktury drogowej w roku bieżącym powoli zmierza ku końcowi. więcej

118 urodziny ks. dr. Jana Zwierza

08-09-2021

8 września br. z okazji 118 rocznicy urodzin ks. dr. Jana Zwierza Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach zorganizowała happening ph.... więcej

Spotkanie konsultacyjne

07-09-2021

14 września br. o godzinie 12.00 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach odbędzie się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli mieszkańców... więcej

Komunikat

07-09-2021

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ropczyce w dniach 8-22 września... więcej

Rozbudowa ul. Przemysłowej i przebudowa ul. Brzozowej

06-09-2021

Obecnie największą inwestycją drogową jest budowa kolejnego odcinka ulicy Przemysłowej, która ma zostać sfinalizowana jesienią... więcej

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy się 30...

31-08-2021

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc. Nie czekaj do ostatniego dnia września. Narodowy Spis Powszechny Ludności i... więcej

Aktualności

DW986
DW986

Czas na szybkie i rozsądne decyzje

30-07-2021

W związku z informacjami o koncepcji budowy węzła autostradowego w Ostrowie, Rada Miejska w Ropczycach przyjęła, w formie uchwały, stanowisko w sprawie skomunikowania dróg na terenie gminy z autostradą. Mimo, że nie dotyczy ono gminnych inwestycji drogowych, jest ważne ponieważ wyraża nie tylko opinię radnych, ale i całej społeczności gminy Ropczyce. Samorząd Ropczyc ma nadzieję, że w ten sposób zwróci uwagę i zdopinguje do działania podmioty odpowiedzialne zarówno za wybudowanie łącznika w Borku Wielkim, jak i nowego węzła autostradowego w Ostrowie.

W ślad za uchwałą Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak skierował pismo do Starosty powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, które przedstawiamy poniżej:  

Zwracam się z uprzejmą propozycją współfinansowania projektu i budowy II etapu łącznika autostradowego od węzła Sędziszów Młp. do drogi krajowej E-94 - na odcinku od drogi krajowej Nr 94 do ul. Borkowskiej w Sędziszowie Młp. W celu realizacji tego strategicznego dla rozwoju powiatu i gminy przedsięwzięcia deklaruję wstępnie dofinansowanie w wys. 1 mln zł z możliwością jego zwiększenia po rozstrzygnięciu przetargu.

Uprzejmie proponuję również, aby samorząd powiatowy podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, co umożliwi dotowanie do 95 % wartości zadania. Z uwagi na priorytetowy charakter przedmiotowej drogi uprzejmie proszę o akceptację niniejszej oferty współpracy. Jej podjęcie umożliwi wykorzystanie już wykonanej dokumentacji tj. Programu Funkcjonalno – Użytkowego, dokumentacji na budowę I etapu drogi i uzyskanej decyzji środowiskowej na całe zadanie. 

Jednocześnie pragnę podkreślić, że stanowisko Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 29 czerwca 2021 r. jednoznacznie wskazuje na priorytetowość ww. inwestycji, bez której nie sposób realizować w praktyce idei zrównoważonego rozwoju, efektywnej spójności komunikacyjnej i bezpiecznej komunikacji. Wagę tej inwestycji potwierdzają również: Kontrakt Terytorialny, Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego, lokalne plany zagospodarowania i Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Podkarpackiego. Co bardzo istotne, władze samorządowe województwa deklarują i planują wsparcie dla tego przedsięwzięcia. Jego zrealizowanie umożliwi radykalną poprawę warunków rozwoju gospodarczego, optymalną spójność sieci dróg i bezpieczeństwo komunikacyjne. 
Pragnę podkreślić, że z uwagi na wysoki koszt ww. inwestycji wydaje się, że Rządowy Fundusz Polski Ład stwarza wyjątkową i być może niepowtarzalną szansę na jej realizację. W kontekście nielimitowanej wysokości dotacji i dofinansowania do 95 % wydaje się możliwe wykonanie nie tylko etapu, ale i całości zadania, co samorząd Ropczyc uznaje za niezbędne i deklaruje udział finansowy. 
Z uwagi na priorytetowość sprawy i już ogłoszone terminy na składanie wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej oferty i podjęcie konstruktywnej współpracy.
Z poważaniem
Burmistrz Ropczyc 
Bolesław Bujak
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: