Informacje BIP

Przedłużenie terminu składania ankiet dla osób zainteresowanych...

28-09-2021

Informujemy, że czas przeznaczony na składanie uzupełnionych ankiet dotyczących wyboru instalacji OZE zostaje przedłużony do dnia... więcej

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Seniora

20-10-2021

W środę, 20 października w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach miało miejsce uroczyste spotkanie seniorów... więcej

Trwa budowa chodnika przy szkole w Gnojnicy Dolnej

19-10-2021

Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Gnojnica - Broniszów przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. Inwestycję realizuje Gmina... więcej

Budowa chodnika przy DW986

19-10-2021

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa. więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14-10-2021

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa wyższego, wszystkich nauczycieli, pedagogów i... więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej więcej

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”

14-10-2021

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”. więcej

Akrobatyka Ropczyce z wizytą u burmistrza

08-10-2021

8 października 2021 r. na zaproszenie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka urząd odwiedziły dziewczęta z ropczyckiego klubu... więcej

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz...

07-10-2021

Gmina Ropczyce realizuje w 2021 r. projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w... więcej

Zmarł ks. Kazimierz Płonka

07-10-2021

Informujemy, że zmarł ks. Kazimierz Płonka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej. więcej

Spotkanie miast partnerskich

04-10-2021

W dniach 1-2 października br. odbyło się spotkanie partnerskie miast: Stropkov, Bobowa, Korczyna i Ropczyce. więcej

Aktualności

Analiza stanu bezpieczeństwa powodziowego miasta i gminy Ropczyce

04-08-2021

3 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach obradowała komisja ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, na której obecny był wicedyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Oddział Jasło Andrzej Polakiewicz. 

Tematem przewodnim spotkania był stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Wielopolki i jej dopływów zapewniających ochronę terenu miasta i gminy Ropczyce. Przypomnijmy, że PGW Wody Polskie jest właścicielem rzeki Wielopolki, jej dopływów i odpowiada za ich regulację. Radni wysłuchali informacji z Wód Polskich na temat przyszłych inwestycji i remontów Wielopolki. Apelowali o bieżące utrzymanie dobrego stanu koryta potoków Wielopolka, Niedźwiadka, Malanka dla zachowania odpowiedniego spływu wód powodziowych (cykliczne prace konserwacyjne, w tym usuwanie drzew, krzewów, odrostów) dla eliminacji ryzyka niszczenia istniejącego zainwestowania mieszkaniowego, usługowego. Dyskutowano również nad projektowaniem suchych zbiorników ujętych na liście działań strategicznych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wraz z aktualizacją, przyjętego do realizacji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: