Informacje BIP

Przedłużenie terminu składania ankiet dla osób zainteresowanych...

28-09-2021

Informujemy, że czas przeznaczony na składanie uzupełnionych ankiet dotyczących wyboru instalacji OZE zostaje przedłużony do dnia... więcej

Walka o chodnik mieszkańców osiedla Witkowice

21-10-2021

Mieszkańcy osiedla Witkowice już od kilkunastu lat upominają się o budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 94. Niestety, ich... więcej

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Seniora

20-10-2021

W środę, 20 października w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach miało miejsce uroczyste spotkanie seniorów... więcej

Trwa budowa chodnika przy szkole w Gnojnicy Dolnej

19-10-2021

Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Gnojnica - Broniszów przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. Inwestycję realizuje Gmina... więcej

Budowa chodnika przy DW986

19-10-2021

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa. więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14-10-2021

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa wyższego, wszystkich nauczycieli, pedagogów i... więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej więcej

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”

14-10-2021

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”. więcej

Akrobatyka Ropczyce z wizytą u burmistrza

08-10-2021

8 października 2021 r. na zaproszenie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka urząd odwiedziły dziewczęta z ropczyckiego klubu... więcej

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz...

07-10-2021

Gmina Ropczyce realizuje w 2021 r. projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w... więcej

Zmarł ks. Kazimierz Płonka

07-10-2021

Informujemy, że zmarł ks. Kazimierz Płonka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej. więcej

Aktualności

Obwieszczenia

03-08-2021

Informacja Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego w sprawie wydania decyzji nr 431/2021 z dnia 23.07.2021r. (znak akt sprawy WAB.6740.1.121.2021) dot. wydania pozwolenia na budowę budynku hali magazynowej wraz z malarnią oraz zapleczem socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w tym: budowa wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wraz z rozbudową zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, a także budowa instalacji kanalizacji deszczowej /wraz z wylotem/ oraz instalacji oświetlenia terenu inwestycji, jak również niezbędnego zagospodarowania terenu inwestycji /w tym placów utwardzonych/ - na działkach o nr ewid. 497/6, 497/7, 1531, 500, 501 oraz działce o nr ewid. 596/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 596/2) położonych w obrębie ewid. Brzezówka, w jednostce ewid. Ropczyce – obszar wiejski- dla Weldon Sp. z o.o., Brzezówka 90A, 39-102 Lubzina

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostrów o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ostrów.

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: