Informacje BIP

Przedłużenie terminu składania ankiet dla osób zainteresowanych...

28-09-2021

Informujemy, że czas przeznaczony na składanie uzupełnionych ankiet dotyczących wyboru instalacji OZE zostaje przedłużony do dnia... więcej

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Seniora

20-10-2021

W środę, 20 października w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach miało miejsce uroczyste spotkanie seniorów... więcej

Trwa budowa chodnika przy szkole w Gnojnicy Dolnej

19-10-2021

Trwa budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Gnojnica - Broniszów przy Zespole Szkół w Gnojnicy Dolnej. Inwestycję realizuje Gmina... więcej

Budowa chodnika przy DW986

19-10-2021

Zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa. więcej

Dzień Edukacji Narodowej

14-10-2021

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, święto oświaty i szkolnictwa wyższego, wszystkich nauczycieli, pedagogów i... więcej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14-10-2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej więcej

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”

14-10-2021

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”. więcej

Akrobatyka Ropczyce z wizytą u burmistrza

08-10-2021

8 października 2021 r. na zaproszenie burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka urząd odwiedziły dziewczęta z ropczyckiego klubu... więcej

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz...

07-10-2021

Gmina Ropczyce realizuje w 2021 r. projekt pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP oraz strojów dla LZS w... więcej

Zmarł ks. Kazimierz Płonka

07-10-2021

Informujemy, że zmarł ks. Kazimierz Płonka, proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika w Pstrągowej. więcej

Spotkanie miast partnerskich

04-10-2021

W dniach 1-2 października br. odbyło się spotkanie partnerskie miast: Stropkov, Bobowa, Korczyna i Ropczyce. więcej

Aktualności

PROJEKT SOCJALNY „ PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZEMOC W DOBIE PANDEMII”

14-10-2021

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje projekt socjalny

„ Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że od października 2021 r. realizowany jest projekt socjalny „Przezwyciężyć przemoc w dobie pandemii” Realizacja projektu zaplanowana jest w terminie od października do grudnia 2021 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie miasta i gminy Ropczyce.

W ramach projektu zaplanowano działania profilaktyczne mające na celu wsparcia osób dotkniętych przemocą, minimalizacja skutków stosowanej przemocy, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzinom w których stosowana jest przemoc, podniesienie wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich. Uczestnicy projektu będą mieć możliwość uzyskania wsparcia prawnika, psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, który zapozna uczestników projektu z aktualnymi przepisami prawa dotyczących przemocy i realizacji procedury Niebieskiej Karty. Jednocześnie w prasie lokalnej ukaże się reportaż, w którym znajdować się będą najważniejsze wiadomości dotyczące przemocy, jej rodzajów form pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz informator z wykazem instytucji udzielających wsparcia na terenie Gminy Ropczyce.

Wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia w ramach projektu służyć będą poszerzeniu wiedzy, uwrażliwieniu na zjawisko przemocy domowej, zmiany postaw, złamania stereotypów.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni MGOPS w Ropczycach tel. 17 2218 494 , e–mail: .

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: