Informacje BIP

Centralna ewidencja emisyjności budynków

25-01-2022

Od 1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji... więcej

Bezpłatne kursy komputerowe z Funduszy Europejskich

25-01-2022

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu zaprasza na webinarium „Bezpłatne kursy komputerowe z Funduszy... więcej

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych ze sportu...

25-01-2022

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych ze sportu 2022 r. więcej

Wstrzymane bezpośrednie przyjmowanie mieszkańców przez Burmistrza

24-01-2022

Od 24 stycznia 2022 r. Burmistrz Ropczyc i Zastępca nie będą przyjmować mieszkańców osobiście więcej

Informacja na temat czasowych zmian w pracy Urzędu Miejskiego w...

24-01-2022

Od wtorku 25 stycznia do 28 lutego 2022 r. Urząd Miejski w Ropczycach częściowo będzie pracować zdalnie. więcej

Plany priorytetowe dzielnicowych

20-01-2022

W Rewirze Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach zostały wdrożone plany działania priorytetowego dla rejonów... więcej

Koncert Szkoły Muzycznej

21-01-2022

W niedzielne przedpołudnie, 16 stycznia 2022 roku, kościół św. Barbary w Ropczycach wypełnił się mnóstwem dźwięków i barw... więcej

Dzień Babci i Dziadka

21-01-2022

Życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka więcej

Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa

20-01-2022

Starostwo Powiatowe w Ropczycach podaje aktualną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu... więcej

Nabór wniosków w ramach tworzenia nowych podmiotów gospodarczych...

17-01-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Dodatek osłonowy

17-01-2022

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy... więcej

Aktualności

Jest budżet na 2022 rok

31-12-2021

30 grudnia, podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej, radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Ropczyce na 2022 rok. Przyjęcie uchwały budżetowej poprzedzone zostało analizą projektu budżetu i dyskusjami na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej. 

Dochody budżetowe oszacowane zostały na 125 mln 628 tys. zł. Składają się na nie subwencje: wyrównawcza i oświatowa oraz dochody własne pochodzące z podatków lokalnych. Po stronie wydatków zapisana została kwota 138 mln 343 tys. zł. 

Jest to budżet zrównoważony i odpowiedzialny, optymalny na dzisiejsze warunki. 

Z pewnością będzie modyfikowany w ciągu roku, gdyż czasy są niepewne, inflacja duża i wciąż rośnie, co powoduje, że zwiększają się koszty bieżącego funkcjonowania gminy (utrzymania obiektów gminnych, m.in. szkół, przedszkoli, żłobków, domów kultury, bibliotek, remiz OSP, itp. koszty oświetlenia ulicznego i utrzymania ulic, chodników, itp.). 

Przyszłoroczny budżet został tak skonstruowany, by możliwa była kontynuacja rozpoczętych w tym roku inwestycji, ważnych dla mieszkańców gminy Ropczyce. Kilkadziesiąt pozycji inwestycyjnych (małych i większych) pozwala nazwać go prorozwojowym. W grupie najważniejszych planowanych przedsięwzięć znajdują się m.in.: przebudowa ulicy Brzozowej i ulic w centrum miasta, modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa wodociągu w Łączkach Kucharskich, a także przebudowa i budowa dróg gminnych, ulic  i chodników; w przyszłym roku na całej długości drogi wojewódzkiej 986 w Łączkach Kucharskich powstanie chodnik – to inicjatywa i duży wkład finansowy Gminy Ropczyce. Powstanie również kolejny blok TBS z mieszkaniami na wynajem, z wieloletnimi dopłatami do czynszu (pierwszy z nich został oddany do użytku w tym roku). Na ten cel przeznaczono 2 mln zł.  

Olbrzymie środki finansowe pochłania oświata (szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki). W 2022 roku na ten cel przeznaczonych zostanie 52 mln zł (przy dotacji z budżetu państwa w wysokości 26 mln zł). Duży nacisk położony został na rozwój zainteresowań sportowych mieszkańców. W przyszłym roku powstaną kolejne dwa boiska o sztucznej nawierzchni oraz pumptrack (rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji). Trwają także starania o dotację na budowę szkoły na osiedlu Witkowice. To niezwykle kosztowna, sięgająca 40 mln zł, inwestycja. Gmina Ropczyce złoży po raz kolejny wniosek na budowę tego obiektu do rządowego programu Polski Ład, do którego nabór przewidziany jest w lutym przyszłego roku. 

Na kształt przyszłorocznego budżetu miało też wpływ obniżenie (dla mieszkańców) opłat za odbiór i utylizację odpadów oraz dopłaty do 1 m3 wody (0,40 zł) i kanalizacji (2,40 zł) (obie pozycje zmniejszają dochody budżetowe).

W związku z rosnąca inflacją w budżecie zapisana została także waloryzacja płac pracowników zatrudnionych w samorządzie i jego jednostkach organizacyjnych (spółek, placówek oświaty, kultury i sportu).

Radni uznali budżet za wyważony i odpowiedzialny, uwzględniający większość planów i zamierzeń, mimo niepewnej sytuacji finansowej w przyszłym roku. Uchwała budżetowa została przyjęta głosami wszystkich radnych.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: