Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Przyszłościowe inwestycje PEC w Ropczycach

27-01-2022

15 października 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa, na mocy której Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach otrzyma dotację i pożyczkę na dostosowanie kotłowni do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Wartość projektu wynosi ok. 4 mln zł (netto). 

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach  wysokosprawnej kogeneracji w module ORC. Kogeneracja polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, przy maksymalnym ograniczeniu strat. Wytworzone ciepło będzie używane na potrzeby systemu centralnego ogrzewania, zaś energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne PECu lub sprzedawana do sieci energetycznej albo innych odbiorców. W tym celu planowana jest rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej o jeden - do maksimum dwóch modułów ORC - pracujących równolegle, zasilanych gorącą wodą. Wykorzystanie modułów ORC uniezależnia produkcję energii elektrycznej od źródła ciepła. Dziś jest to energia z węgla, ale w przyszłości może to być energia z biomasy, czy też z gazu. Aktualnie najtańsza energia jest z węgla. PEC spełnia wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska tego typu instalacjom. Nowoczesne stacje odpylania wychwytują zanieczyszczenia, czyniąc źródło ciepła PEC-u przyjazne środowisku.     
Aktualnie trwają prace przygotowujące specyfikację techniczną do przeprowadzenia przetargu na dostawę i montaż modułu/modułów ORC wraz z modernizacją pompowni i automatyki na kotłowni.

W odrębnym postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie dostawca nowej stacji uzdatniania wody (SUW) przygotowującej do właściwych parametrów wodę kotłową i sieciową (koszt - ok. 100 tys. zł netto). Tak przygotowana (uzdatniona) woda, przed włączeniem jej do sieci przesyłowych, zostanie podgrzana przy pomocy energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej, która również jest elementem składowym projektu i będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego (koszt też ok. 100 tys. zł netto). 

Uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego,” pozwoli na realizację projektu modernizacji sieci ciepłowniczych na osiedlu Św. Barbary. Wartość tego projektu to ok. 7 mln zł (netto): dofinasowanie sięga 85% (6 mln zł). 21 stycznia 2022 r. podpisana została umowa o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania powinna zakończyć się w październiku 2022 r. 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: