Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

43. sesja Rady Miejskiej w Ropczycach

21-02-2022

21 lutego, w trybie zdalnym, odbyła się 43.sesja Rady Miejskiej w Ropczycach. Wśród kilku uchwał, które zostały przegłosowane przez radnych, najważniejsze dotyczyły m.in. zamiaru zawieszenia działalności Szkoły Podstawowej w Brzezówce, do której uczęszcza obecnie czworo dzieci (a od września będzie ich troje). Koszty utrzymania tej szkoły wynoszą obecnie ok. 370 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na powstanie jeszcze jednego oddziału przedszkolnego dla ok. 20 dzieci (teraz funkcjonują dwa oddziały) oraz, jeśli będą chętni, żłobka dla ok. 10 dzieci. 

Gmina przystąpi także do programu pod nazwą „Korpus wsparcia seniorów”, który ma wspomagać mieszkańców gminy Ropczyce od 65 roku życia, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. 

Zapadła również decyzja o zakupie 20-arowej działki wraz z drewnianym domem sąsiadującej ze Szkołą Podstawową nr 1 w Ropczycach na cele społeczne i edukacyjno-kulturalne. Na zakup przeznaczona została kwota 300 tys. zł. 

Kolejny ważny punkt sesji to zmiany w budżecie spowodowane zakończeniem kilku postępowań przetargowych. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia środków gminnych na kilka zadań inwestycyjnych, m.in. na remont ulic w centrum miasta (Grunwaldzkiej, Krakowskiej i Króla Kazimierza Wielkiego) trzeba dołożyć (do dotacji rządowej) jeszcze 770 tys. zł, zaś kwota realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w Łączkach Kucharskich i Brzezówce wzrosła o ok.  375 tys. zł. Pieniądze pochodzić będą z nadwyżki budżetowej z ubiegłego roku. 
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: