Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Program "Korpus wsparcia seniorów w gminie Ropczyce" na rok 2022

24-02-2022

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Zgodnie z założeniami programowymi do realizacji Modułu I tego programu zaangażować należy wolontariuszy. W związku z powyższym poszukujemy osób, które swój wolny czas chciałyby poświęcić dla seniorów z gminy Ropczyce, którzy są w wieku 65 lat i więcej i z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia. Program realizowany będzie do 31 grudnia 2022 r. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu ma wiek oraz wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą jedynie przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów prawnych na wykonywanie pracy woluntarystycznej. W zakres czynności wolontariusza wchodziłyby, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby starszej, następujące komponenty:                                             
- wsparcie społeczne poprzez spędzanie czasu z seniorami (np. spacery, rozmowy, sporządzanie posiłków, wspólne zakupy)                                                                                                                  
- ułatwienie dostępności do opieki zdrowotnej (np. pomoc w umawianiu wizyt lekarskich, pomoc 
w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, zorganizowanie transportu na szczepienia, asystowanie podczas wizyt)                                                                                                                    
- wsparcie w czynnościach dnia codziennego (dostarczanie ciepłych posiłków i zakupów, wyprowadzenie psa, pomoc w załatwianiu drobnych spraw urzędowych lub dowiezienie seniora do urzędu)
 - wsparcie psychologiczne, np. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, pomoc w zorganizowaniu specjalistycznego poradnictwa - w uzasadnionych sytuacjach i poprzez kontakt z MGOPS.

Warto wiedzieć, że:
- działalność wolontariuszy reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
- wolontariusz wykonuje swoje czynności na mocy porozumienia
- wolontariusz może otrzymać zaświadczenie potwierdzające zaangażowanie w działalność wolontariacką
- wolontariat nie jest stażem ani praktyką zawodową
- działalność wolontariuszy organizuje pracownik Ośrodka, współpracujący również z innymi instytucjami i organizacjami.

JEŻELI CHCESZ POMAGAĆ POTRZEBUJĄCYM OSOBOM STARSZYM ZGŁOŚ SIĘ JAKO WOLONTARIUSZ
 
Zainteresowane osoby są proszone o kontakt  z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ropczycach, ul. Krótka 1 lub pod numerem tel. 17 2218 494 w godz. 7.30-15.30 lub mgopsropczye@mgopsropczyce.eu lub zuczek.agnieszka@mgopsropczyce.eu

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: