Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Gmina Ropczyce laureatem Akcji "Przejrzysta Polska".

08-03-2006

     4 marca w siedzibie "Gazety Wyborczej" w Warszawie, podczas konferencji kończącej Akcję "Przejrzysta Polska" nastąpiło oficjalne wręczenie certyfikatu "Przejrzysta Polska" dla Ropczyc.

     Gmina Ropczyce przystąpiła do Akcji Przejrzysta Polska początkiem 2005r. Przystępując do akcji zobowiązaliśmy się do zrealizowania zadań, które mają służyć wdrożeniu w naszej Gminie zasad przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

     W dniu 12 lutego br. zostało zaliczone ostatnie z realizowanych zadań w ramach tej akcji i tym samym Ropczyce znalazły się w gronie 403 samorządów w Polsce i 19 samorządów na Podkarpaciu, które otrzymały certyfikat poświadczający ukończenie działań. 

     W ramach akcji zrealizowano następujące zadania:

  1. Opracowano opis i wprowadzono 56 kart usług świadczonych przez Urząd Miejski w Ropczycach. Wprowadzone karty usług, zawierają zwięzły opis czynności i procedur danej usługi świadczonej dla klientów Urzędu Miejskiego w Ropczycach a ich zasadniczym celem jest usprawnienie dostępu do usług oraz sprawnego ich świadczenia.
  2. Wypracowano i wdrożono kodeks etyczny pracowników Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Kodeks etyczny opracowany został na podstawie opinii i spostrzeżeń pracowników urzędu, zawartych w przeprowadzonym badaniu ankietowym i zawiera on wartości i zasady, jakimi powinien kierować się pracownik urzędu, w swojej codziennej pracy.
  3. Opracowano i wdrożono wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Obejmuje on zespół reguł i priorytetów, na podstawie, których buduje się współpracę z organizacjami oraz m.in. przygotowuje się konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych
  4. Opracowano materiał przybliżający mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy. Pod tym pojęciem kryje się cykl artykułów w prasie lokalnej, w których zaprezentowano dokumenty strategiczne gminy: Strategię Rozwoju Gminy oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.
  5. Wprowadzono procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miejskim. W ramach procedur prowadzi się konkursy na każdy wakat w urzędzie.
  6. Przygotowano informator budżetowy pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator opisuje w prostych słowach sposób finansowania samorządu gminnego, strukturę jego wydatków i dochodów w roku bieżącym i latach ubiegłych. 

    Informacje z przebiegu realizacji tych zadań jak również wypracowane dokumenty można znaleźć w serwisie internetowym w dziale Przejrzysta Gmina.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: