Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Ropczycach za udział w kontynuacji akcji "Przejrzysta Polska".

09-10-2006

W marcu bieżącego roku organizatorzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Agory i Gazeta Wyborcza, rozpoczętej w roku 2005 Akcji „Przejrzysta Polska” ogłosili dalszą kontynuację akcji.
Tym razem w ramach kontynuacji akcji, organizatorzy zaplanowali do realizacji 3 zadania obligatoryjne, które należało zakończyć i zaliczyć w terminie do końca sierpnia 2006r. Zgłoszenie udziału w kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” Urząd Miejski w Ropczycach dokonał 20 kwietnia br. przesyłając wypełniony formularz uczestnictwa z podpisami Radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu (wymóg formalny akcji).
Po otrzymaniu standardów poszczególnych zadań przystąpiono do ich realizacji.
W pierwszej kolejności przeprowadzono zadnie 1.1 Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług z zasady przejrzystości. Celem tego zadnia było i jest zapewnienie ciągłego doskonalenia wprowadzonych do stosowania w Urzędzie Miejskim w listopadzie 2005r. kart usług pod kątem potrzeb i oczekiwań klientów urzędu. W ramach zadania opracowano i wdrożono system, który zapewni cykliczne badanie funkcjonowania kart usług oraz realizację wniosków wynikających z przeprowadzonego badania.
Kolejnym zadaniem, które zostało wykonane było zadanie 2.1 Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną z zasady braku tolerancji dla korupcji. Zasadniczym celem realizacji tego zadania było spowodowanie aby kodeks etyczny pracownika urzędu był dokumentem żywym, znanym i pomagającym w kształtowaniu postaw etycznych urzędników. W ramach tego zadania opracowano 2 odrębne procedury jedną dla pracowników urzędu a drugą dla społeczności lokalnej a następnie według nich dokonano przeglądu funkcjonującego od lipca 2005 roku kodeksu pracowników Urzędu Miejskiego w Ropczycach.
Ostatnim zadaniem do wykonania było zadanie nr 3.1 Opracowanie z udziałem społeczności lokalnej procedury konsultacji społecznych z zasady partycypacji społecznej. Podstawowym celem tego zadania było opracowanie procedury konsultacji społecznych w gminie z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych, biznesu, grup nieformalnych, pracowników samorządowych i radnych i innych osób i przyjęcie jej w drodze uchwały Rady Miejskiej. Zadanie to zostało wykonane poprzez dostosowanie do standardów zadania i wymogów akcji przyjętej w lipcu 2005 roku uchwały Nr XXXII/347/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ropczyce.
Wszystkie wykonane przez Urząd zadania zostały w odpowiednim czasie zaraportowane i ostatecznie zaliczone przez eksperta wojewódzkiego, co pozwoliło na pozytywne zakończenie udziału w kontynuacji akcji „Przejrzysta Polska” i zaliczenie nas do grona laureatów Akcji.
Z rąk Pani Barbary Imiołczyk – Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Burmistrz Ropczyc – Stanisław Fąfara otrzymał statuetkę za udział w akcji.

Wręczenie statuetki...

Pliki do pobrania

Wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego w Ropczycach.
Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: