Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

Walne Zgromadzenie Związku Gmin Doliny Wielopolki i Tuszymki - 2007r.

17-04-2007

Związek Gmin powstał w roku ubiegłym i tworzą go: Gmina Ropczyce z siedzibą Związku, Gmina Dębica, Gmina Sędziszów Młp. Gmina Ostrów oraz Gmina Wielopole Skrz.

Podczas Walnego Zgromadzenia doszło do wyboru władz Związku Gmin.

 

 1. Walne Zgromadzenie Związku:
  • Przewodniczący Walnego Zgromadzenia; Stanisław Rokosz - wójt Gminy Dębica
  • Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia; Jan Maroń oraz Robert Kuraszkiewicz
 2. Zarząd Związku
  • Przewodniczący Związku Gmin; Wiesław Maziarz; Z-ca Burmistrza Gminy Ropczyce,
  • Członek Zarządu Związku Gmin; Bolesław Bujak; Burmistrz Gminy Ropczyce,
  • Członek Zarządu Związku Gmin – Kazimierz Kiełb; Burmistrz Gminy Sędziszów Młp.
  • Członek Zarządu Związku Gmin – Elżbieta Świniuch – Z-ca Burmistrza Gminy Sędziszów Młp.
  • Członek Zarządu Związku Gmin; Piotr Cielec; Wójt Gminy Ostrów,
  • Członek Zarządu Związku Gmin; Czesław Leja; Wójt Gminy Wielopole Skrz.
  • Członek Zarządu Związku Gmin; Andrzej Reguła; Z-ca Wójta Gminy Dębica
 3. Wybrano także 5 - osobową Komisję Rewizyjną Związku Gmin.

 

 

Nadrzędnym celem Związku Gmin jest wspólna realizacja zadań międzygminnych.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: