Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Aktualności

VII sesja Rady Miejskiej w Ropczycach - 2007r.

30-04-2007

Jednym z głównych tematów na sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2006 rok i udzielenie burmistrzowi Ropczyc absolutorium, które udzielone zostało jednomyślnie przez wszystkich radnych.
Druga część sesji poświęcona była sprawom budowy obwodnicy i podjęciu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stanowiska o przyśpieszenie budowy obwodnicy miasta Ropczyce.

Na zaproszenie burmistrza Ropczyc w II części obrad sesji udział wzięli zaproszeni goście: Janusz Kołodziej - poseł na Sejm RP przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury, Stanisław Ożóg - poseł na Sejm z-ca przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, Halina Murias - poseł na Sejm, Kazimierz Moskal - Poseł na Sejm, Jan Bury - poseł na Sejm, Jan Tomaka - poseł na Sejm, Wiesław Sowa - z-ca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wielu przedstawicieli instytucji współpracujących przy przygotowaniu budowy obwodnicy do realizacji.
Występujący w trakcie sesji i reprezentujący określone stanowiska w rządzie posłowie popierają budowę obwodnicy Ropczyc oraz deklarują daleko idącą pomoc w kwestii zabezpieczenia i ujęcia środków na realizację tej inwestycji w budżecie państwa w latach 2008 i 2009.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: