Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych ...

Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach Łączki Kucharskie i Gnojnica oraz placu zabaw w miejscowości ...

 

 "Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Łączki Kucharskie i Gnojnica oraz placu zabaw w Lubzinie w Gminie Ropczyce"

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Oś 4 - Leader
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„ Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy o dofinansowanie:
00069-6930-UM0930091/10 z dnia 24.11.2010 r.
Cel projektu:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprawa estetyki oraz wzrost atrakcyjności rekreacyjno – sportowej i turystycznej w miejscowościach: Gnojnica, Łączki Kucharskie i Lubzina.
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach Gnojnica i Łączki Kucharskie oraz placu zabaw w Lubzinie.
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
1. Gnojnica: boiska do piłki siatkowej, siatkówki plażowej, skoczni
w dal, bieżni oraz utwardzenia placu rekreacyjnego stanowiącego dojście i dojazd do boisk sportowych, a także 10 miejsc postojowych.
2. Łączki Kucharskie: utwardzenia placu rekreacyjnego stanowiącego dojście i dojazd do boisk sportowych, boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia tzw. „piłkochwytu”.

3. Lubzina: ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażonego w nowe urządzenia rekreacyjno – sportowe oraz  ogrodzenia.

Wartość ogółem:
 728 351,99 PLN
Wydatki kwalifikowane:
592 156,09 PLN
Dofinansowanie EFRROW:
444 116,00 PLN
Wkład własny:
284 235,99 PLN
Okres realizacji:
24.11.2010 – 31.08.2012

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: