Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków...

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków oraz stacji wodociągowej i terenowych zbiorników na ...

 

 „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków oraz stacji wodociągowej i terenowych zbiorników na wodę wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i doziemnym odcinkiem instalacji do złącza pomiarowego dla pompowni wody w Gnojnicy”

 

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,
Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Nr umowy o dofinansowanie:
00130-6921-UM0900106/09 z dnia 14.12.2009
Cel projektu:
Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę w miejscowości Gnojnica.
Przedmiot / zakres projektu:
Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej, zbiornika terenowego na wodę o wymiarach 3x50m3 oraz pompowni wody dla miejscowości Gnojnica. Zakresem projektu zostanie objętych 869 osób.
Wartość ogółem:
1 865 489,60 PLN
Wydatki kwalifikowane:
1 342 240,12 PLN
Dofinansowanie EFRROW:
1 006 679,00 PLN
Wkład własny:
858 810,60 PLN
Okres realizacji:
14.12.2009 - 30.11.2012

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: