Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego i oświetlenia w Małej

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i oświetlenia ulicznego w Małej

 

 Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego i oświetlenia ulicznego w Małej"

  

Program operacyjny,
nr i nazwa osi priorytetowej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie 313, 322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Nr umowy o dofinansowanie:
00142-6922-UM0900168/09 z dnia 07.09.2009 r.
Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności rekreacyjno – sportowej oraz poprawa bezpieczeństwa w Małej
Przedmiot / zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego
 i oświetlenia ulicznego w Małej.
Zakres projektu obejmuje wykonanie:
1. Skoczni w dal.
2. Zaplecza kompleksu – 2 budynki kontenerowe o powierzchni zabudowy 25,0 m² każdy.
3. Przyłącza wodociągowego-  153 mb. długości.
4. Przyłącza energetycznego- 163 mb. długości.
5. Chodnika z kostki brukowej o powierzchni 96,7 m².
6. Schodów terenowych.
7. Wyposażenie kompleksu sportowego – ławki drewniane 75 szt., długości 90,0 m., scena zadaszona o wymiarach 7,0 x 9,0 m.
8. Oświetlenia drogi.
Wartość ogółem:
372 773,32 PLN
Wydatki kwalifikowane:
305 551,90 PLN
Dofinansowanie EFRROW:
152 775 PLN
Wkład własny:
219 998,32 PLN
Okres realizacji:
07.09.2009 – 31.10.2010

 

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: