Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Trasy Rowerowe

Trasa rowerowa Ropczyce – Gnojnica – Ropczyce

09-02-2009

Trasa polecana dla bardziej wprawionych miłośników górskiej turystyki rowerowej.
 
(0 km) - Ropczyce (skrzyżowanie ulic 3-go Maja i Zielonej).
Dojazd od parkingu przy markecie "Supersam" do początku trasy (~ 400 m), ulicami: Kościuszki i 3-go Maja (początek trasy za mostem na rzece Wielopolka). Początkowo trasa wiedzie płaską drogą asfaltową w kierunku Wielopola (droga krajowa nr 986), wąską doliną rzeki Wielopolki, wzdłuż której ciągną się z obu stron malownicze pasma wzgórz o wysokości 300 - 400 m n.p.m. Z uwagi na duży ruch samochodowy i ze względów bezpieczeństwa zalecana jest jazda chodnikiem (po prawej stronie drogi). Po drodze mijamy liczne zabudowania Osiedla Chechły, w tym również Szkołę Podstawową (po prawej). Przed szkołą wzniesiony jest pomnik ku czci 45 mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców w okresie okupacji.

(3,0 km) - Ropczyce-Chechły (zjazd w drogę bitą w kier. Granic).
Za przystankiem autobusowym skręcamy w lewo w drogę bitą (patrz drogowskaz) i rozpoczynamy długi czasami bardzo stromy i męczący podjazd w górę, bardzo urozmaiconą trasą (w części zalesioną).

(4,8 km) - Ropczyce-Chechły Dział (skrzyżowanie dróg bitych).
Po osiągnięciu wzgórza dojeżdżamy do drogi biegnącej z Granic do Borków Chechelskich i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dalej drogą bitą, atrakcyjną widokowo, jedziemy po szczycie wzniesienia. Następnie zjeżdżamy w dół przez osadę Borki Chechelskie. Należy zachować ostrożność przy zjeździe ze względu na duże nachylenie drogi oraz bliskość zabudowań. Po zjeździe w dół jedziemy bardzo urokliwą dolinką obustronnie zalesioną aż do skrzyżowania dróg (patrz drogowskaz).

(7,9 km) - Borki Chechelskie (skrzyżowanie dróg w dolince).
Skręcamy w lewo i po ok. 500 m dojeżdżamy do trasy rowerowej (pomarańczowej) - szukaj podwójnego drogowskazu (po lewej stronie trasy). W tym miejscu trasa pomarańczowa skręca w prawo (przejazd brodem przez strumyk). My kontynuujemy wyprawę jadąc dalej prosto (trasą wspólną dla obu szlaków). Teraz trasa pnie się w górę (stromy męczący podjazd) przez osadę Poręby, by u szczytu osiągnąć granicę lasu. Dalej drogą bitą jedziemy przez Las Gnojnicki. Na jednym z leśnych skrzyżowań trasy rozchodzą się (trasa pomarańczowa skręca w lewo w las). Nasza trasa dalej prowadzi bitą drogą, aż do drogi asfaltowej Granice - Broniszów (koniec lasu).

(11,2 km) - Lipnica - przysiółek Gnojnicy (dojazd do drogi Granice - Broniszów).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę asfaltową i jedziemy w dół. Po ok. 400 m napotykamy podwójny drogowskaz, który wskazuje dalszy kierunek trasy: prosto - drogą asfaltową oraz w prawo - w las do miejsca biwakowego, oddalonego o 150 m od drogi.
Miejsce biwakowe. Zbaczając w to miejsce spotykamy bardzo obszerną polanę leśną z ogrodzonym miejscem biwakowym, zaopatrzonym w stoły i ławy oraz w miejsce do palenia ognisk. Można tutaj odpocząć i nabrać sil przed dalszą trasą. Brak możliwości zdobycia w tym miejscu wody pitnej.
Kontynuując jazdę drogą asfaltową w dół dojedziemy do skrzyżowania dróg asfaltowych.

(11,9 km) - Lipnica - Leśniczówka Gnojnica (skrzyżowanie dróg).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do Gnojnicy. Tą drogą jedziemy ok. 2 km otwartym terenem, przejeżdżając w sąsiedztwie bardzo głębokiego jaru (po prawej stronie). Przed dojazdem do pierwszych zabudowań zaczyna się ostry zjazd, przy którym należy zachować ostrożność, gdyż na bardzo ostrym zakręcie w lewo będziemy skręcać w drogę bitą. Należy również uważać na ruch samochodowy (brak poboczy).

(13,8) - Gnojnica Wola (skrzyżowanie drogi asfaltowej z drogami bitymi).
W tym miejscu zjeżdżamy z drogi głównej asfaltowej, skręcając w prawo, a następnie zgodnie z drogowskazem drogą bitą jedziemy wzdłuż zabudowań szczytem wzniesienia, mając po lewej ciągnącą się równolegle wieś Gnojnicę, a po prawej niewidoczną w dole wieś Zagórzyce. Za ostatnimi zabudowaniami droga bita przechodzi w wyboistą ścieżkę, trudno przejezdną w okresach intensywnych opadów. Jadąc nią szczytem wzniesienia mijamy znajdujące się po obu jej stronach krzyże (stawiane w różnych okresach czasu i w różnych intencjach). Niektóre z nich są bardzo piękne i bardzo stare, godne bliższego przyjrzenia się im. Pod koniec tego odcinka wjeżdżamy w bardzo wąski parów o bardzo stromym spadku, wymagający dużej ostrożności jazdy. Następnie dojeżdżamy do zabudowań przysiółka Domaradz.

(18,8 km) - Domaradz (skrzyżowanie dróg bitych).
Skręcamy w lewo i wzdłuż zabudowań kierujemy się drogą w dół. Po minięciu zabudowań zmienia się nawierzchnia drogi (poprzecznie ułożone wąskie płyty betonowe), która wymaga od turysty znacznego zmniejszenia prędkości, zwłaszcza że występuje na tym odcinku spore nachylenie stoku. Ta drogą zjeżdżamy w dolinę do wsi Gnojnica.

(20,2 km) - Gnojnica (wjazd od Domaradza na drogę główną).
Gnojnica - wieś znana z dużej liczby urodzajnych sadów jabłoniowych.
Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i jedziemy wzdłuż zabudowań, mijając po drodze Wiejski Dom Kultury, boiska klubu sportowego, Szkołę Podstawową oraz sklepy spożywcze. Przy przejeździe przez ten odcinek trasy należy uważać na ruch samochodowy (brak pobocza).

(22,0 km) - Gnojnica (zjazd z drogi głównej w drogę bitą w kierunku Granic).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę bitą i wzdłuż zabudowań pniemy się w górę. Dalej otwartym terenem drogą bitą według drogowskazów dojeżdżamy do drogi asfaltowej (ul. Leśna).

(23,7 km) - Brzyzna (skrzyżowanie ul. Leśnej z droga bitą od Gnojnicy).
Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i szczytem wzniesienia jedziemy w kierunku osiedla Granice. Po prawej możemy podziwiać panoramę Ropczyc i dalej leżących północnych okolic miasta. Po lewej mijamy nowoczesną budowlę Kościoła Parafialnego p. w. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.

(25,0 km) - Ropczyce-Granice (skrzyżowanie ulic Leśnej i Witosa).
Tutaj skręcamy w prawo i zjeżdżamy w dół w stronę miasta. Należy zachować szczególną ostrożność przy zjeździe ze względu na duży ruch samochodowy, brak poboczy, znaczny spadek terenu oraz kilka ostrych zakrętów. Po prawej mijamy Cmentarz Komunalny.

(27,0 km) - Ropczyce (zjazd z ul. Witosa przed Motelem "Super 6").
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo i jedziemy drogą bitą, mijając po lewej zabudowania i tereny Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Następnie skręcamy zgodnie z drogowskazem w ul. Lisa Kuli, a potem w prawo w ul. Kilińskiego. Na końcu ulicy kierujemy się w lewo w ul. Grendysa, a po przejechaniu ok. 150 m skręcamy w prawo i podążamy drogą bitą wzdłuż Wielopolki w kierunku cmentarza żydowskiego. Objeżdżając kirkut wzdłuż jego ogrodzenia dostajemy się do ul. Polnej, którą przebiega rowerowa trasa pomarańczowa. Po skręcie w prawo zgodnie z drogowskazem (przy ogrodzeniu cmentarza) jedziemy prosto w kierunku centrum miasta (do ul. 3-go Maja).

(28,5 km) - Ropczyce (skrzyżowanie ulic Polnej i 3-go Maja).
Koniec trasy.

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: