Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Nasze śmieci

Zakres listy usług od 1 lipca 2013 r. w zamian za opłatę "śmieciową"

12-04-2013

Po nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, która miała miejsce w styczniu 2013 r., na wniosek Burmistrza Ropczyc w dniu 11.03.2013 r. Rada Miejska na Sesji przyjęła nowe stawki opłat i znowelizowała pewne przepisy w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Ropczyce. Zmiany te mają za zadanie zminimalizować skutki finansowe dla mieszkańców w związku z wejściem w życie nowej Ustawy.

W zabudowie wielorodzinnej – pojemniki na odpady komunalne (zmieszane) ma dostarczyć firma, która wygra przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów. Kolorowe pojemniki do segregacji, których będzie więcej  dodatkowo zostaną zakupione przez Gminę Ropczyce.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej – worki czarne na odpady komunalne (zmieszane) i kolorowe do segregacji będą dostarczone nieodpłatnie przez firmę. 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

Pkt Rodzaje odpadów Z obszarów zabudowy wielorodzinnej w granicach miasta - nie rzadziej niż Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej
nie rzadziej niż:
1) zmieszane odpady komunalne 2 razy w tygodniu 1 raz na 2 tygodnie
2) zebrane selektywnie - papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki i drobny złom), opakowania wielomateriałowe 2 razy w miesiącu, a także sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników  
3) zbierane selektywnie odpady - papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zimny popiół   1 raz na 2 tygodnie 
4) odpady ulegające biodegradacji 1 raz na 2 tygodnie, a także sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników   
5) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone   1 raz na 2 tygodnie 
6) odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  1 raz w roku 1 raz w roku 
 

 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: