Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Nasze śmieci

Punkt Selektywnego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

24-04-2013

W nowej Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, pojawia się nowa terminologia m.in. Punkt Selektywnego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do utworzenia tego Punktu jest zobligowana każda Gmina w ramach wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami.

Punkt Selektywnego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych jest w całym systemie wspomagającym przy selektywnej zbiórce odpadów.

Do tego Punktu właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Ropczyce płacący opłatę tzw. "śmieciową" mogą bezpłatnie przywieźć różnego rodzaju odpady posegregowane np.: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane i remontowe (według normy), meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt AGD i elektroniczny, akumulatory i baterie.

Punkt przyjmuje te odpady za darmo, znajduje się w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 12 (siedziba PUK). PSZOK zapewnia odbiór odpadów codziennie w dni robocze, w godzinach od 7:00 do 14:30, w sobotę od 8:00 do 12:00.

tekst
alternatywny

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: