Informacje BIP

Z darami na Ukrainę

15-04-2022

W czwartek 14 kwietnia br., jeszcze przed Wielkanocą, zostały dostarczone dary na Ukrainę z gminy Ropczyce więcej

Na wakacjach remont krytej pływalni

13-04-2022

12 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach została podpisana umowa na remont instalacji technologii uzdatniania wody... więcej

Rocznica mordu katyńskiego

13-04-2022

13 kwietnia 2022 r. w rocznicę mordu katyńskiego oraz tragicznie zmarłych w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem,... więcej

Życzenia świąteczne

13-04-2022

Życzenia świąteczne od Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce więcej

206 500 tys. zł na zakup komputerów

11-04-2022

31.03.2022 r. Gmina Ropczyce podpisała, z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę dotyczącą realizacji projektu grantowego w... więcej

Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji

06-04-2022

4 kwietnia 2022 r. burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie przyznające... więcej

Ropczyce dla Ukrainy

05-04-2022

W niedzielę 3 kwietnia, w hali sportowej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach, odbył... więcej

Wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

01-03-2021

Burmistrz Ropczyc Bolesław Bujak informuje o możliwości składania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie... więcej

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego

04-04-2022

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania... więcej

Wsparcie ze środków PFRON dla osób indywidualnych

04-04-2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Skontaktuj się Oddziałem... więcej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla organizacji pozarządowych...

31-03-2022

LGD Partnerstwo 5 Gmin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem środków na... więcej

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym

28-03-2022

Zapraszamy do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się 3 kwietnia więcej

Nasze śmieci

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Ropczyce

05-04-2013

Znowelizowana przez Sejm ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z lipca 2011 roku, wprowadziła zasadniczą zmianę w stosunku do obowiązującego wcześniej stanu prawnego. Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie przez zamieszkałe nieruchomości i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

Na terenie Gminy Ropczyce system ten będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku. Od tego czasu odpady komunalne będą odbierane przez przedsiębiorcę, który zostanie wybrany przez gminę w ramach przetargu. Do tej pory mieszkańcy płacili należności za odbiór śmieci bezpośrednio do podmiotu, z którym mieli zawartą umowę o wywóz odpadów w zależności od ilości wytwarzanych śmieci. W nowym systemie, każdy właściciel nieruchomości w drodze składanej deklaracji ustali stawkę jaką będzie wpłacał na rachunek bankowy Gminy Ropczyce za wywóz odpadów komunalnych. Termin złożenia pierwszej deklaracji określający wysokość opłaty upływa 20 maja 2013 roku. Deklarację należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Ropczycach pokój 103, telefon 17 22 10 548. W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce, nie ma obowiązku składania przez nich deklaracji. W ich imieniu zbiorcze deklaracje złoży właściwa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa.
 
Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców terenów wiejskich, będzie możliwość wypełnienia i złożenia deklaracji w sołectwach w następujących terminach:
 

Sołectwo

Miejsce przyjmowania deklaracji

Termin

Mała

Zespół Szkół w Małej

15-16 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Niedźwiada

Dom Kultury

17 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Niedźwiada

Zespół Szkół
w Niedźwiadzie Dolnej

18 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Okonin

Remiza OSP

19 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Łączki Kucharskie

Zespół Szkół
w Łączkach Kucharskich

22 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Brzezówka

Remiza OSP

24 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Lubzina

Remiza OSP

25-26 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Gnojnica Wola

Zespół Szkół w Gnojnicy Woli

26 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30

Gnojnica Dolna

Wiejskie Centrum Kultury

26 kwietnia w godzinach 10.00 – 16.30


Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2013 roku zostały wybrane dwie metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych w obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz wielorodzinnej poza miastem Ropczyce miesięczna opłata uzależniona będzie od sposobu zbierania odpadów i wielkości gospodarstwa domowego (czyli liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie). 
W przypadku selektywnej zbiórki odpadów (segregowane) opłata wynosi:

  1. 12 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje do 2 osób,
  2. 15 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje od 3 do 5 osób,
  3. 17 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje 6 i więcej osób. 

W przypadku jeśli gospodarstwo nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów (niesegregowane) opłata wynosi:

  1. 14 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje do 2 osób,
  2. 17 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje od 3 do 5 osób,
  3. 19 zł - w przypadku gospodarstwa domowego gdzie zamieszkuje 6 i więcej osób. 

Za powyższą opłatę gmina odbierze każdą ilość odpadów komunalnych, zaś wybrany w przetargu przedsiębiorca nieodpłatne wyposaży właścicieli nieruchomości w worki do zbiórki odpadów w ilości zapewniającej odbiór wszystkich śmieci. 

- W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych w obszarze zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Ropczyce miesięczna opłata uzależniona będzie od sposobu zbierania odpadów i liczby osób zamieszkałych w lokalu. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów (segregowane) opłata wynosi 6,50 zł od osoby, zaś w przypadku jeśli mieszkańcy nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów (niesegregowane) opłata wynosi 8,50 zł od osoby.

Pieniądze zebrane z opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami ustawy będzie można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zadania związane z gospodarką odpadami na terenie gminy czyli koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, koszty utworzenia i prowadzenia selektywnej zbiórki oraz koszty administracyjne. 

Informację w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, pokój 103, telefonicznie pod numerem 17 22 10 548 lub na stronie internetowej www.ropczyce.eu/smieci 

Urząd Miejski | ul. Krisego 1 | 39-100 Ropczyce | tel.(+48 17) 22-10-510 | fax.(+48 17) 22-10-555
Realizacja: Ideo Powered by: